Jestem w Związku

Jestem w Związku / Andrzej Walusiak / 26.03.2013

Przedstawiam Wam garść najświeższych informacji dotyczących ZHP. Czy popsuto niedawne zmiany w statucie dotyczące składek? Czy znacząco ograniczono możliwości zjazdów? Czytajcie i komentujcie!

Zjazd ZHP bez królików

3 marca Rada Naczelna podjęła uchwałę dotyczącą ordynacji wyborczej. Najważniejsze zmiany dotyczą wnoszenia projektów uchwał i zgłaszania kandydatów na najważniejsze w ZHP funkcje. Chętni na zostanie Naczelnikiem i Przewodniczącym będą musieli ogłosić swoje kandydatury na 45 dni przed zwykłym Zjazdem.

Hm. Adam Massalski zwołał Zjazd ZHP na dni od 5 do 8 grudnia 2013 roku. Oznacza to, że już 21 października będziemy mieli możliwość zapoznania się z sylwetkami proponowanych Naczelników i Przewodniczących. Powinno to zapobiec pojawieniu się królików z kapelusza, które bez zapowiedzi ogłaszają chęć objęcia tych funkcji w dniu wyborów. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli ich wcześniej lepiej poznać i unikniemy głosowania na ludzi, o których niewiele wiemy. Rzecz jasna w przypadku, gdy nie zgłosi się nikt lub zjazd nie wybierze żadnego z kandydatów, będzie można zaproponować nowe osoby. Niektórzy mówią, że możliwość ta będzie wykorzystywana do sabotowania wyborów przez kandydatów, którzy woleli nie ujawniać się przed zjazdem. Tak naprawdę dopiero w grudniu okaże się, na ile skuteczne są te nowe procedury.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku kandydatów na komendantów chorągwi, których poznamy na 14 dni przed zjazdem. Możliwe, że w przyszłości podobne regulacje zostaną wprowadzone dla kandydatów do wszystkich władz Związku i chorągwi.

Projekty uchwał zjazdowych wszystkich szczebli ZHP będą musiały być dostarczane delegatom zanim dany zjazd się zacznie. Później będzie można wprowadzać do nich tylko poprawki. Dzięki temu unikniemy zaskakiwania delegatów zupełnie nowymi dokumentami wyciąganymi spod stołu w trakcie zjazdu. W przypadku właściwie skonstruowanych regulaminów zjazdów powinno to zdecydowanie wpłynąć na poprawę ich prac. Chyba że grudniowy Zjazd ZHP postanowi z jakichś powodów uchylić tę uchwałę.

W najbliższym Zjeździe ZHP weźmie udział 169 delegatów. Liczba ta została określona na podstawie wykazu osób, które opłaciły składki za 2012 rok na początku stycznia 2013. Najliczniejszą reprezentację będzie mieć Chorągiew Wielkopolska – 21 osób i komendant. Zbiórki wyborcze odbędą się do 15 czerwca. W terminie do 30 listopada będą musiały mieć miejsce również zjazdy sprawozdawcze hufców.

Konsultacje

Mam taki pomysł. Nic nie zmieniajmy. Przecież jest świetnie! Na imprezach widać dziesiątki harcerzy z jedną i dwoma gwiazdkami. Nasze prawe rękawy są tak pełne naszytych sprawności, że nie wiemy, gdzie umieścić następną.

Na stronie konsultacje.zhp.pl pojawiła się część materiałów, nad którymi pracuje zespół do spraw metodyk. I jak zwykle w takich wypadkach bywa – natychmiast pojawia się opór. Podczas gdy ja martwię się, dlaczego zmiany są tak kosmetyczne, internauci wytaczają na mury działa. Wszechobecna zgoda co do tego, że zmiany są potrzebne, nie przeszkadza torpedować proponowanych pomysłów.

Nawet niewielkie zmiany spotykają się z oporem części harcerzy. Co najdziwniejsze, niektórzy zszokowani nie mogą zrozumieć, skąd wziął się pomysł obniżenia wieku wędrowniczego. Najwyraźniej przegapili kilka artykułów, stosy dyskusji internetowych i ostatnie 5 lat jego konsultacji. Jeśli wszystkie propozycje będą mieć taki odbiór, to nie wróżę uaktualnionym metodykom za dobrze.

Sam zespół wydaje się mocno w tyle w stosunku do ustalonego harmonogramu. Jeśli zmiany mają być gotowe na Zjazd ZHP, to nasi metodycy będą musieli ostro zabrać się do roboty. Najgorzej chyba stoją sprawy pionu harcerzy, którzy nie przedstawili jeszcze żadnego dokumentu. Po etapie konsultacji, który odbywa się w tej chwili, ma zostać podjęta wspólna decyzja co do jednolitej formy narzędzi metodycznych.

Składkowykluczeni

Jeżeli wyrzucono Cię za nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej, masz 3 miesiące, żeby naprawić swój błąd. W zmienionym dokumencie dotyczącym ponownego ubiegania się o członkostwo umożliwiono zapominalskim powrót do naszego stowarzyszenia w uproszczonym trybie. Jeszcze do niedawna w przypadku, gdyby instruktor spóźnił się z opłaceniem składki o jeden dzień, powinien zostać skreślony z listy członków. W trakcie powrotu musiałby złożyć odpowiedni wniosek, spotkać się z KSI w celu potwierdzenia posiadanego stopnia, żeby wreszcie odnowić zobowiązanie instruktorskie.

Aby temu zapobiec, postanowiono ułatwić takim osobom powrót na listę członków. Jest pewne niebezpieczeństwo, że za mocno załagodzi to rygor, który umożliwił praktycznie stuprocentową (w stosunku do zadeklarowanych ilości) ściągalność składek. Oby tak się nie stało, bo po latach rosnących zaległości z zadowoleniem można zobaczyć regularne wywiązywanie się chorągwi ze swoich zobowiązań.

Sytuacja finansowa

Pewnie pamiętacie katastrofalne prognozy finansów Związku, które obiegły nas kilka lat temu. Wydaję się, że udało się zażegnać kryzys, a skarbnik deklaruje, że ZHP utrzymuje płynność finansową. Dodatkowo 2019 rok ma być końcem spłat naszych długów poza zaległościami składkowymi w WAGGGS. Na koniec 2022 roku planowana jest spłata tego ostatniego zadłużenia ZHP. Nie ma również zagrożenia finansowego dla funkcjonowania naszego stowarzyszenia w tym roku. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, to Lucjan Brudzyński ma szansę zostać najważniejszą postacią ZHP początku wieku.

Jamboree 2023 

Jak pewnie zdążyliście już usłyszeć, Polska ubiega się o organizację najważniejszego wydarzenia w świecie skautowym, jakim jest Światowe Jamboree w 2023 roku. Jakkolwiek odległy wydaje się być ten termin, już w niedługo okaże się, czy zaszczyt ten przypadnie właśnie nam. Konkurentem ZHP jest organizacja skautowa z Korei Południowej. Z ciekawostek prognozowany budżet imprezy ma wynieść 114 milionów złotych.

Najważniejsze w chwili obecnej jest przekonanie naszych władz państwowych, że powinny nam udzielić gwarancji pomocy. Niestety czasami dziwne podejście polityków do harcerzy i lekceważące traktowanie nas przez władze może skutecznie zaprzepaścić nasze szanse w tej imprezie. Nie pomaga nam na pewno też fakt sporego zadłużenia w WOSM i stosunkowo niedawnego zawieszenia nas przez to w członkostwie. Oby regularne spłacanie zaległości zagrało na naszą korzyść. Korea natomiast już zebrała komplet gwarancji i ma wybrane miejsce na teren zlotu. Ostateczną decyzję podejmą delegacje krajów członkowskich WOSM w 2017 roku.

Organizacja imprezy tej skali wymagałaby od nas mobilizacji na niespotykaną wcześniej skalę. Prawdopodobnie odmieniłaby na wiele sposobów cały ruch harcerski w Polsce i skutecznie poprawiła nasz wizerunek. To morze nowych możliwości i mam nadzieję, że uda nam się wygrać.