Przyszłość zależy od nas!

Jestem w Związku / Maciej Pietrzczyk / 01.11.2017

Stwierdzenie jest pompatyczne, ale mimo to prawdziwe. I o wiele lepsze niż młodzi to przyszłość świata, bo przecież młodzi to przede wszystkim teraźniejszość.

To, co robimy ma wpływ na nasze środowisko i społeczeństwo. Harcerze są świadomi tego, że kształtują świat dookoła siebie i, miejmy nadzieję, starają się, aby był on lepszy. Z tym, co możemy zobaczyć nie mamy problemu. Namacalne efekty naszej pracy możemy łatwo ocenić, pochwalić się nimi, a nawet wykorzystać w późniejszych działaniach lub w promocji.

Nieco trudniejsze wydaje się myślenie w kontekście globalnym, ponieważ skutki naszych codziennych wyborów są kwestią abstrakcyjną, a przede wszystkim wymagającą refleksji i wiedzy na temat świata.

TEG po raz kolejny

Wzorem lat ubiegłych, federacja polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, pomoc humanitarną i edukację globalną, Grupa Zagranica organizuje Tydzień Edukacji Globalnej. Tym razem od 18 do 26 listopada, pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! To dobra okazja, żeby razem z drużyną, albo samemu zwrócić trochę uwagi na kwestię związane z edukacją globalną.

WOSM od 1947 roku jest partnerem ONZ

A tak się składa, że Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) są jednym z filarów jednej z części programu największej harcerskiej imprezy przyszłego roku – Zlotu ZHP w Gdańsku. To nie przypadek, bo WOSM od 1947 roku jest partnerem ONZ. Od tego momentu współpracował w wielu sprawach i reprezentował głos młodych ludzi na arenie międzynarodowej. Nawet powstała publikacja na temat relacji WOSM i ONZ. 

pixabay.com/ siedziba ONZ w Nowym Jorku

pixabay.com/ siedziba ONZ w Nowym Jorku

 

Naturalną koleją rzeczy był udział skautów w największej akcji konsultacyjnej w historii, czyli podczas tworzenia Agendy 2030 określającej właśnie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Czy zatem ONZ poprzez SDGs promuje skautowe wartości? Lubię tak myśleć, mimo wielu kontrowersji związanych z działaniami niektórych organów tej organizacji. Wierzę także, że trudno o lepszych wykonawców tych celów niż skauci!

W zrównoważonym rozwoju chodzi o to, aby konsumować tyle ile jest w stanie wyprodukować Ziemia

Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią kontynuację ustalonych przez ONZ Milenijnych Celów Rozwoju, które obejmowały kwestie dotyczące krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się. Dotyczyły one takich obszarów jak walka z głodem czy śmiertelnością noworodków. SDGs (Sustainable Development Goals) z kolei są kompleksowe i zwracają uwagę także na problemy dotyczące krajów wysoko rozwiniętych. Nadal obecna jest walka z głodem oraz biedą, jednak można też dostrzec cele dotyczące sprawiedliwych i skutecznych instytucji, ochrony środowiska naturalnego oraz równości płci. Zawarta jest w nich idea zrównoważonego rozwoju, w którym, najprościej mówiąc, chodzi o to, aby konsumować tyle ile jest w stanie wyprodukować nasza planeta. Definicja może się naturalnie różnić w zależności od obszaru, któremu poświęcamy najwięcej uwagi, ale w gruncie rzeczy celem jest pozostawienie planety przyszłym pokoleniom w stanie nie gorszym niż obecny. To, czy to do nas trafia na pewno zależy od naszych doświadczeń i priorytetów. W artykule W stylu zrównoważonym spróbowałem sprecyzować, co oznacza to słowo dla harcerza.

A co harcerzom do TEGo?

Aby to osiągnąć kluczowa jest postawa i rozwijanie umiejętności myślenia w globalnym kontekście oraz podsumowania własnego wpływu na życie innych mieszkańców globu. Z pomocą przychodzi ZHP w postaci materiałów związanych z tą tematyką.

Projekt Aktywni Obywatele Świata cały czas oddaje w wasze ręce nowe narzędzia i materiały, które mogą zostać wykorzystane na zbiórkach, przy tworzeniu programu, planów pracy, a nawet prób na stopnie. O niektórych z nich pisałem już wcześniej w artykule Prowo do działania.

Do końca roku pojawi się propozycja programowa stanowiąca kompendium wiedzy z zakresu edukacji globalnej. Zawarte w niej scenariusze, opisy kompetencji oraz historie pomogą w pracy z tematami, których samo poruszanie nieraz spotyka się obiekcjami.

pixabay.com

pixabay.com

Kontrowersja

No właśnie, tematami kontrowersyjnymi. Z jednej strony przyszłość należy od nas, a z drugiej to nie nasz problem. Duża część edukacji globalnej to także nauka odpowiedniej komunikacji oraz rzeczowej dyskusji. To, czy komunikacja w waszej drużynie jest otwarta i nie wyklucza nikogo możecie sprawdzić na stronie Globalnego Kompasu. Poruszanie tematów kontrowersyjnych to umiejętność, którą dobrze nabyć w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Takim jest, a na pewno powinna być, harcerska ekipa.

Przyszłość zależy od nas, a paradoksalnie też od nich

Jedną z Wartości Aktywnego Obywatela Świata  jest krytyczne i kreatywne myślenie. Jeśli nie jesteśmy w stanie zorganizować większej akcji, warsztatów lub jakiegoś spotkania to może dobrym pomysłem będzie zainicjowanie z okazji TEG dyskusji na globalny temat. Może warto poruszyć coś o co się ostatnio pokłóciliście? Być może ktoś uciął dyskusję na temat kryzysu migracyjnego lub zagrożenia terroryzmem? Będzie to pierwszy krok do rzeczowej dyskusji, otwarcia się na inne perspektywy i poszerzać grono zaliczane do nas. Bo przyszłość zależy od nas, a paradoksalnie też od nich.

Na początek

Tyle teorii, a co z praktyką? Tak się składa, że projekt „Aktywni Obywatele Świata” zorganizował konkurs, w ramach którego możecie zmienić świat wokół siebie na lepszy, a potem zgłosić waszą akcję w kategorii społeczeństwo lub przyroda. Szerzmy dobre praktyki! Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ZHP.

Maciej Pietrzczyk - podharcmistrz z hufca Kielce-Miasto w Chorągwi Kieleckiej. Student ostatniego roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaangażowany w Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Wiatraczek”.