Bezpieczeństwo ponad wszystko

Jestem w Związku / Aleksandra Bernat / 31.01.2015

Zimowiska, biwaki, kolonie, ferie to formy wypoczynku, które niewątpliwie związane są z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Wszystko po to, aby było przyjemnie, a przede wszystkim bezpiecznie.

Głównym elementem, w którym dokonano zmiany to forma szkolenia kierowników i wychowawców wypoczynków. Za cel ministerstwo przyjęło podniesienie wiedzy i umiejętności organizatorów wypoczynków w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przyjęte zmiany:

  • kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych,
  • na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający zdobytą podczas kursu wiedzę i umiejętności uczestników,
  • do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej,
  • tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

W związku z tym, że przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP brali udział w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad powyższym rozporządzeniem, jest  kilka  ulg dotyczących Instruktorów Związku harcerstwa Polskiego. Mianowicie:

  • z obowiązku posiadania wykształcenia co najmniej średniego zwolnieni są czynni instruktorzy harcerscy w stopniu przynajmniej przewodnika, pełniący funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie,
  • z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku oraz posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej   zwolnieni są czynni instruktorzy harcerscy w stopniu przynajmniej podharcmistrza.

Link do rozporządzenia TUTAJ.

Aleksandra Bernat - – uczennica liceum, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Harcersko – drużynowa najwspanialszej 4 Puławskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Wilki” i członek Hufcowego Zespołu Programowo-Kształceniowego. Lubi wynajdować i czytać ciekawe artykuły, piec, gotować, jeździć na rowerze, oglądać filmy, handmade, składać meble i Ashtona Kutchera.