Co nowego w szkole?

Archiwum / 14.09.2011

W roku szkolnym 2011/2012 w ławkach zasiądzie prawie 5,5 mln uczniów i słuchaczy. To kolejny rok, w którym Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza poprawki w placówkach oświatowych. W większości (!) pozytywne.

 

1. „Szkoła z Pasją”

W roku szkolnym 2011/2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej promować będzie wszelkie działania placówek oświatowych, które będą wspierać dodatkowy rozwój uczniów. Nagradzane będą przejawy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które to mogą wzbogacić ofertę edukacyjną szkół. Uczniowie będą zachęcani do angażowania się w wolontariat, prace na rzecz środowiska oraz do aktywności obywatelskiej. Ponieważ według MEN „Szkoła z Pasją” to taka, z którą są związani pozytywni ludzie, podkreślana będzie rola wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani są w pracę szkoły. Docenieni zostaną więc nie tylko nauczyciele, ale też inni pracownicy, rodzice, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. (więcej o roku „Szkoły z Pasją” czytajcie na: http://www.szkolazpasja.men.gov.pl/)

 

2. Dłuuugi rok szkolny

Przez ostatnie lata zasada wyznaczania ostatniego dnia nauki była prosta: pierwszy piątek po 18 czerwca. Od teraz trzeba będzie jednak posiedzieć na lekcjach trochę dłużej – zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego uczniowie będą chodzić po świadectwo dopiero w ostatni piątek czerwca. Zatem w tym roku szkolnym wakacje zaczną się dopiero 29 czerwca!

 

3. Zamiast pójść do szkoły – można będzie obejrzeć mecz!

Być może niektóre placówki zostaną zawieszone na czas trwania Euro 2012! Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę może zadecydować o zamknięciu jej na czas określony, jeśli będzie występować niebezpieczeństwo zagrażające uczniom w trakcje pokonywania drogi z domu do szkoły i z powrotem lub podczas zajęć lekcyjnych. Należy jednak pamiętać, że placówka może być zawieszona tylko w przypadku, gdy jej funkcjonowanie naprawdę może zostać zakłócone podczas organizacji meczu.

 

4. Mydło i ciepła woda dla wszystkich

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało odkrywcze rozporządzenie, które trochę nam wstyd przytaczać w XXI wieku… Otóż od tego roku (!) wszystkie szkoły – publiczne i niepubliczne – mają obowiązek zapewnić swoim uczniom dostęp do ciepłej, bieżącej wody oraz mydła.

 

5. Nowy egzamin gimnazjalny

Uczniowie kończący gimnazjum będą zdawali egzamin składający się – tak jak wcześniej – z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego. Od tego roku jednak dwie pierwsze części zostaną dodatkowo rozgraniczone i uczeń dostanie wyniki każdej z nich. Osobno więc zostanie podsumowanych pięć lub sześć testów obejmujących następujący zakres:

– język polski

– historia i wiedza o społeczeństwie

– matematyka

– przedmioty przyrodnicze

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

– język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

Od tego roku część testu dotycząca języka obcego zdawana będzie na dwóch poziomach – podobnie jak w przypadku egzaminu maturalnego, wszyscy uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do testu na poziomie podstawowym, a dodatkowo test na poziomie rozszerzonym będą musieli zdawać wszyscy uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Na poziom rozszerzony będą mogli zdecydować się również wszyscy gimnazjaliści, którzy dobrze opanowali język obcy poza szkołą. Nowością jest również sposób prezentacji wyników z egzaminu – uczniowie dostaną swoje wyniki przedstawione procentowo (a nie, jak do tej pory, liczbą punktów).

 

6. Bliżej dysfunkcji

Od tego roku szkolnego w przedszkolach i gimnazjach (w pozostałych typach szkół – od przyszłego) obowiązywać będzie nowa formuła kształcenia uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie planowana zespołowo przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Zmieniają się również zasady wydawania opinii o dysfunkcjach. Do tej pory uczeń np. dyslektyczny musiał po zakończeniu każdego etapu nauki zgłaszać się do poradni po wydanie nowej opinii. Od tego roku szkolnego dokument taki ma obowiązywać przez cały okres edukacji danego dziecka. Oszczędzi to kłopotu zarówno uczniom oraz ich rodzicom, jak i specjalistom w poradniach.

 

7. Podwyżki! Po raz kolejny

Podniesienie pensji obejmie w tym roku ponad 600 tys. nauczycieli. Co ciekawe, będzie to jedyna grupa zawodowa w sferze budżetowej, która w tym roku dostanie jakiekolwiek podwyżki. Nauczyciele będą zarabiać o 7% więcej. W poszczególnych grupach awansu zawodowego wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli będzie wynosiła:

– dla nauczyciela stażysty: 2 618 zł

– dla nauczyciela kontraktowego: 2 906 zł

– dla nauczyciela mianowanego: 3 770 zł

– dla nauczyciela dyplomowanego: 4 817 zł

 

8. Ratujemy krzywe plecy

Główny Inspektor Sanitarny przyjrzał się bliżej dziecięcym kręgosłupom i przeanalizował wyniki badań. To, że tornistry uczniów są za ciężkie, wie na pewno każdy z was. Z autopsji. Według nowych zaleceń, plecak ucznia nie powinien przekraczać 10-15% jego masy. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wykonany jest tornister – powinien mieć szerokie szelki, usztywnione plecy, powinien być w miarę możliwości jak najlżejszy sam w sobie. Od tego roku szkoły będą również zobowiązane do zapewnienia uczniom miejsca na przechowywanie podręczników i przyborów szkolnych.

 

9. Pięciolatki na kursach przygotowawczych

Już w tym roku wszystkie pięciolatki mają obowiązek pójścia do przedszkola. Ma ich to przygotować do przyszłorocznego rozpoczęcia edukacji w szkole. Rok szkolny 2011/2012 jest bowiem ostatnim, kiedy rodzice dzieci sześcioletnich mogą zdecydować, czy posłać swoją pociechę do szkoły, czy pozostawić jeszcze w przedszkolnej zerówce.

 

10. Można zdać z jedynką!

Ta radosna wiadomość nie dotyczy maturzystów, a tylko młodzieży w niższych klasach szkół ponadgimnazjalnych. Ułatwienie jest znaczne – z jedynką na świadectwie będzie można uzyskać promocję do następnej klasy i to bez egzaminu poprawkowego czy komisyjnego. Jedynym warunkiem jest to, że przedmiot, z którego uczeń dostał ocenę niedostateczną, musi być kontynuowany w następnej klasie. MEN tłumaczy, że podobny system działa w podstawówkach i gimnazjach. Lecz czy na pewno jest to pozytywne wyrównywanie szans, czy jednak obniżanie poziomu nauki?

 

A Wy? Na jakie zmiany jeszcze czekacie?