Gdy wszyscy mocno śpią harcerze harcują

Archiwum / 16.04.2011

logoWiek wędrowniczy to często wiek, w którym sen jest niepotrzebny. Po co spać skoro można ten czas wykorzystać na coś ciekawszego? Interesującą propozycję mają dla nas harcerze z Hufca ZHP Włocławek Miasto. Co powiecie na rajd nocny?

Termin

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 15  – 17 kwietnia 2011 r. we Włocławku

Organizatorzy

Hufca ZHP Włocławek Miasto, 11 Włocławska Drużyna Wielopoziomowa „Equilibrium”

Cel

·         Poznanie walorów edukacyjnych i rozrywkowych kina

·         Odegranie ról i scen do filmu „Wyprawa po złote runo”

·         Pogłębianie wiedzy z zakresu kinematografii

·         Uwrażliwianie na rzeczywistość za pomocą muzyki i filmu

 

Uczestnicy

W Rajdzie Nocnym mogą uczestniczyć patrole złożone z członków ZHP, liczące nie mniej niż 5 osoby pod opieką osoby pełnoletniej.

 

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy [email protected] tylko i wyłącznie na karcie zgłoszenia:

 

Wysokość wpisowego:

·         przy zgłoszeniu i wpłacie do 1 marca – 15zł/os;

·         przy zgłoszeniu do 15 marca i wpłacie do 30 marca – 20zł/os;

·         przy zgłoszeniu do 25 marca  i wpłacie do  5 kwietnia – 25zł/os ;

·         przy 10 i więcej osobach – opiekun nie płaci wpisowego.

 

Zadanie Przedrajdowe

·         Wymyślenie własnego pomysłu na film o dowolnej tematyce z określeniem jego gatunku i recenzją

·         Nakręcenie półtoraminutowego zwiastuna zapowiadającego Wasz nowatorski film

·         Stworzenie plakatu promującego Wasz film

 

Regulamin i szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: http://www.walburg.pl/rajdnocny.com/index.php?id=20