Jestem w Związku

Archiwum / 15.05.2012

winietaTym razem będziecie mogli przeczytać dużo o obowiązującej już od tego roku Strategii ZHP. Jak zwykle w 100% subiektywnym stylu. A jeśli pomimo tego, ktoś z Was znów będzie mi zarzucać obiektywność, polecam podrzeć swoje świadectwo maturalne. CKE musiała się pomylić gdy je drukowała.

 

Terminy Strategiczne

Zjazd zobowiązał Główną Kwaterę do: „opracowania poradnictwa dla komend chorągwi i komend hufców w zakresie przygotowania planów operacyjnych do dnia 30 kwietnia 2012 r.” Oprócz tego „do umieszczenia do dnia 30 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej www.strategia.zhp.pl wszystkich dokumentów źródłowych, które posłużyły do przygotowania projektu strategii.”

W kwietniu zapytałem Naczelniczkę, czy nasz zarząd zmieści się w tym terminie. Zostałem zapewniony, że wszystko pojawi się na czas. Gdy w maju zajrzałem na stronę strategii, przywitał mnie wpis z września. Nie byłem zaskoczony. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu na poradnictwo i dokumenty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Ale może to tylko ja wciąż naiwnie uważam, że uchwały Zjazdu należy realizować.

Opcja Sub-Zero

Główna Kwatera ma powołać zespół do spraw wprowadzenia opcji zerowej. Ma się on składać z kilku osób, które posiłkować się będą opiniami ekspertów. W chwili obecnej trwa zbieranie dokumentów i określanie, która z naszych zbyt licznych władz jest za nie odpowiedzialna. Następnie dokumenty zostaną podzielone na działy odpowiadające szczeblom struktury. Po zakończeniu tej pracy zespół ma wypracować sprawy, które wymagają regulacji i rozpocznie pracę nad nowymi dokumentami. Rzecz jasna będzie to wymagało ścisłej współpracy ze wszystkimi władzami naszego stowarzyszenia. Każdy projekt dokumentu ma być omawiany z ekspertami. Później ma trafić do grup konsultacyjnych z odpowiednich szczebli organizacji. W takiej grupie będzie miał możliwość pracować każdy zainteresowany.

Dla niezorientowanych: opcja zero ma oznaczać unieważnienie wszystkich naszych wewnętrznych instrukcji, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych spójnych i czytelnych dokumentów. Samych instrukcji ma być mniej i wszystkie mają dawać się łatwo wyszukać w serwisie internetowym.

Przewodniczącą zespołu ma zostać Anna Nowosad. Ania ma mnóstwo doświadczenia z pracy na wszystkich szczeblach ZHP. Obecnie pełni funkcję komendantki warszawskiego hufca, w przeszłości była między innymi członkinią GK, a ostatnio dała się poznać w zjazdowym zespole statutowym. Jako fan opcji zerowej liczę na to, że założenia zespołu zostaną zrealizowane i już wkrótce dokumentacja zostanie znacząco uproszczona.

Strukturalna przejrzystość

Główna Kwatera ma zamiar przeanalizować wydolność wszystkich zespołów działających na szczeblu centralnym. Już wkrótce pojawią się ankiety dla wszystkich szczebli naszej organizacji. Przypominać będą Arkusz analizy hufca. Ma to pomóc w realizacji piątego celu naszej strategii, czyli Przyjaznej Struktury.

Co z programem?

Przedstawiciel Głównej Kwatery połączył się przez Skype’a z grupą losowo wybranych drużynowych. W czasie wideorozmowy zapytano ich o program. Z badania wyciągnięto zupełnie nie zaskakujące wnioski. Wsparcie dla drużynowego jest niewystarczające. W związku z tym postanowiono wprowadzić strukturalną rewolucję w wydziałach metodycznych, o której pisałem w poprzednim numerze. Za nadzór i bezpośrednie przekazywanie drużynowym narzędzi programowych ma odpowiadać Emilia Kulczyk-Prus. Natomiast częścią metodyczno-kształceniową ma zajmować się Paulina Gajownik – członkini GK ds. wszystkich.

Ze spraw zaskakujących, Naczelniczka zapowiada otworzenie dwóch filii Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Jedna ma działać na Głodówce, a druga w Centrum Wychowania Morskiego. Sam pomysł mi się podoba i mam nadzieje, że zespoły te będą sprawnie pracować. Na przykład organizując kurs harcmistrzowski, którego w tym roku wszystkim brakuje. Dobrze by było, żeby CSI działała w trzech miejscach jednocześnie. Jednak trochę ciężko mi uwierzyć, że to się powiedzie. Wszystko zależy od tego, kogo uda się pozyskać do komend szkół.

W portfelach

Prace nad finansami mają być połączone z uproszczeniem dokumentacji w ZHP. Skarbnik marzy o wspólnej polityce rachunkowej chorągwi, a komendanci mówią, że to niemożliwe. Z pozytywów: GK zakłada utrzymanie płynności finansowej i bieżące spłacanie zobowiązań. Oznacza to, że dług Związku Harcerstwa Polskiego ulega zmniejszeniu. Na pewno będziemy pisać o tym jeszcze nie raz.

Springer nominowany

Jak donoszą ludzie na Facebooku, w Polsce nie pozostała już żadna nagroda literacka, do której nominowany nie byłby Filip Springer. Jeśli wciąż obca jest Wam „Miedzianka. Historia znikania”, to radzę szybko udać się do księgarni, bo pewnie niedługo cały nakład podzieli los książkowego miasteczka. A wszystko to dlatego, że książka Filipa została nominowana do Nagrody Nike. Dla czytelników, którzy nie pamiętają Filipa: w ZHP był między innymi drużynowym drużyny wędrowniczej, redaktorem naczelnym Na Tropie i współpracownikiem Wydziału Wędrowniczego. Dziś ma na koncie dwie książki i artykuły w takich magazynach jak Polityka czy Newsweek. Nagroda literacka Nike to wyróżnienie dla najlepszej książki roku. W związku z tym redakcji wcale nie dziwi, ujawniona na początku maja, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia. Właściwie to po tym wszystkim spodziewamy się Literackiej Nagrody Nobla.

Watrowa Kawiarenka

Na Facebooku prężnie działa jedna z watrowych kawiarenek. Na profilu znajduje się ankieta pozwalająca na wybranie nazwy tego przybytku wędrowniczej integracji. Tym razem dominować ma klimat słowiański. Rodzimowiercy poczują się jak w domu, a cała reszta będzie mogła cieszyć się wyjątkową atmosferą bóstw, wiedźm, mar, wojów i dziewoi. Świętowit będzie wniebowzięty (lub gdziekolwiek indziej, gdzie lubią przebywać słowiańscy bogowie).