Kto dostanie złoty sznur?

Jestem w Związku / Patrycja Kiryluk / 20.10.2022

Części czytelników zjazd chorągwi może kojarzyć się z wyborem osoby, która dostanie złoty, poczwórnie pleciony sznur. Potem będzie można ją spotkać na jakimś zlocie, przedstawianą jako komendant chorągwi. Czy tylko o to chodzi? Co właściwie dzieje się na zjeździe?

Pozwoliłam sobie na ten przewrotny tytuł, bo czasem mam wrażenie, że w świadomości części instruktorów zjazd chorągwi ogranicza się jedynie do wyboru komendanta chorągwi i jego zespołu. Chorągiew ma wspierać hufce, choć niektórym wydaje się ona dość odległa, a najbardziej przydatny bywa NIP, potrzebny do zakupów na fakturę. Postanowiłam podpytać delegatów, wędrowników i młodych instruktorów, co o tym myślą.

Wybór delegatów

Zjazdy chorągwi poprzedzają zjazdy nadzwyczajne hufców w celu wyboru delegatów. Liczba delegatów, którą może wybrać dany hufiec zależy od liczebności konkretnego środowiska. Na 200 członków przypada jeden przedstawiciel. Rada chorągwi na wniosek komendy chorągwi może podjąć uchwałę o obniżeniu liczby członków, na których przypada prawo wyboru 1 delegata. Uczestnikami zjazdu z głosem decydującym są wybrani delegaci, komendanci hufców i członkowie obecnej komendy chorągwi.

Chciałem być delegatem, żeby mieć wpływ na przyszłość chorągwi oraz dla samego sprawdzenia jak to wszystko wygląda. Młodzi ludzie powinni być delegatami, ponieważ to oni stanowią przyszłość chorągwi, są bliżej harcerzy i bardziej rozumieją młodzież – podsumował Patryk, członek drużyny wędrowniczej, jeden z delegatów.

W zjeździe mogą brać również osoby z głosem doradczym, są to np. przedstawicie dotychczasowej Rady Chorągwi i Komisji Rewizyjnej. Czasem zjazd zwykły może poprzedzać np. zbiórka strategiczna.

Ważne daty

Warto poświęcić wieczór na nurtujące nas kwestie i wyjaśnić je na zjeździe

Mateusz, delegat na zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej zapytany, o to, jak przygotować się do zjazdu, podkreślił, że przede wszystkim nie na ostatnią chwilę. Władze chorągwiane odpowiednio wcześniej publikują swoje sprawozdanie etc. Warto poświęcić wieczór na przeczytanie, zaznaczenie nurtujących nas kwestii i wyjaśnienie tego na zjeździe, a także poddanie tego dyskusji braci instruktorskiej. Uważa, że bardzo dobrą praktyką jest rozmowa na temat nurtujących kwestii ze swoim komendantem, który także jedzie na zjazd z głosem decydującym.

Informacja o miejscu zjazdu chorągwi, proponowany porządek obrad, sprawozdania ustępujących władz, materiały zjazdowe – to wszystko komendant chorągwi przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym oraz do Głównej Kwatery ZHP nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu.

Chcę jechać na zjazd, ponieważ chciałabym poznać przyszłą komendę chorągwi i dołożyć do tego swoją cegiełkę – powiedziała Ola. Przed zjazdem warto zaznajomić się z procedurą wydarzenia oraz kandydatami na dane funkcje – dodała.

Najwyższa władza chorągwi

Zjazd zwykły chorągwi decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi

Zjazd zwykły chorągwi jako najwyższa władza chorągwi ma szereg różnych kompetencji. Ma możliwość przyjęcia strategii rozwoju chorągwi, czasem dzieje się to na zjeździe nadzwyczajnym, inaczej strategicznym. Strategia chorągwi budowana jest w oparciu o strategię całej naszej organizacji, uchwaloną przez Zjazd ZHP, w tym cele strategiczne. Aktualne to: skuteczni wychowawczo, sprawni w działaniu i odpowiedzialni społecznie. Zjazd zwykły chorągwi decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, podejmuje decyzje kierunkowe o tym, jak wspólnota chorągwi ma wyglądać.

Zjazd rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz chorągwi za okres od ostatniego zjazdu zwykłego. Wybiera komendanta chorągwi i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy chorągwi, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta chorągwi i skarbnika chorągwi. Określa również liczebność i wybiera radę chorągwi, komisję rewizyjną chorągwi i sąd harcerski chorągwi.

Zespoły

Podczas zjazdu chorągwi zostaną wybrane cztery zespoły: komenda chorągwi, komisja rewizyjna chorągwi, rada chorągwi i sąd harcerski chorągwi. To w sumie kilkadziesiąt osób, które pełnią różne funkcje, mają różne obowiązki i uprawnienia.

Komenda Chorągwi ma za zadanie między innymi wspieranie budowy wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców, tworzenie warunków do realizacji programu rozwoju chorągwi. W codziennej pracy wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność. Kadencja komendy chorągwi trwa normalnie 4 lata, ale jeśli w jej trakcie znów zostanie zmieniona, to ta nowa pełni swoje funkcje tyle czasu, ile zostało do upłynięcia czteroletniej kadencji.  Jeżeli po dwóch latach byłaby wybrana nowa komenda, to kontynuuje ona kadencję przez dwa lata. Prace poszczególnych komend mogą różnić się w zależności od wielkości chorągwi, ilości hufców i ich liczebności.

Warto wiedzieć, że komendant chorągwi musi być harcmistrzem. Wystarczy, że skarbnik będzie pełnoletnim członkiem ZHP. Pozostali członkowie komendy chorągwi i innych zespołów (poza sądem harcerskim) to instruktorzy z zaliczoną służbą instruktorską.

Komisja Rewizyjna Chorągwi to zespół doglądający kwestii finansowych, organizacyjnych i tego, czy działania władz i jednostek chorągwi są zgodne ze Statutem ZHP. Idą tym torem, którym powinny, a jeśli nie, to stara się dojść do przyczyny i sygnalizować to w odpowiedni sposób.

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP.  W jego skład mogą wejść tylko harcmistrzowie, liczy on co najmniej 9 członków.

Niech czas zjazdów będzie czasem mądrych i przemyślanych decyzji

Rada Chorągwi jest władzą uchwałodawczą, może liczyć od 7 do 11 osób, pracą kieruje przewodniczący. Rada między innymi ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi. Ponadto opiniuje budżet chorągwi, plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację. Decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Codzienność

Niedawno miałam okazję organizować zlot wędrowników. W sobotnim ognisku wzięli udział m. in. członkowie komendy chorągwi. Jeden z uczestników w ankiecie podsumowującej sobotnie zajęcia wieczorne napisał, że po raz pierwszy zobaczył komendanta chorągwi. Jako sztab zlotu oczekiwaliśmy odpowiedzi, które pomogą nam merytorycznie poprawić zajęcia, jednak komuś właśnie to zapadło najbardziej w pamięć.

Droga osób z zespołów chorągwianych nie zaczęła się od instruktorskiej podkładki i złotego sznura. To ludzie, którzy czekają na rozmowę z tobą, którzy przeszli podobną do twojej harcerską ścieżkę i chcą się dzielić doświadczeniem. Nie chcą cię pouczać – chcą cały czas uczyć się razem z tobą. Codziennie podejmują wyzwania pełniąc służbę, ale też uczą się, pracują, mają pasje i marzenia. Niech czas zjazdów będzie czasem mądrych i przemyślanych decyzji podejmowanych przez (nie)zwykłe osoby. Powodzenia!

 

Przeczytaj też:

Patrycja Kiryluk - zastępczyni komendanta hufca Morąg, szefowa Referatu Wędrowniczego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Pracuje w dziale edukacji i promocji muzeum, uwielbia wzajemność oddziaływań i kolor fioletowy.