Nowe wspaniałe władze

Jestem w Związku / Andrzej Walusiak / 02.04.2014

Grudniowy zjazd wybrał nam nowe władze ZHP. Trochę się zmieniło, trochę zostało jak było. Skrót tego, kto jest kim dla osób, które przespały ostatnie trzy miesiące.

Druhnę Naczelnik znamy już dobrze od 1,5 kadencji. Podobnie jej zastępcę Krzysztofa Budzińskiego. Tym razem jednak skład tej władzy znacząco się powiększył i wynosi teraz aż dziewięć osób! Poprzedni skarbnik pozostał w składzie na stanowisku zastępcy naczelnika. Nowym skarbnikiem jest znany z Wydziału Pozyskiwania Środków Paweł Chmielewski. Za program wciąż odpowiada Emilia Kulczyk-Prus.  Funkcji nie zmienił też Grzegorz Woźniak. Nowymi twarzami w GK jest Karol Gzyl, któremu podlega cała promocja i informacja, włącznie z harcerskimi mediami w tym Waszym ulubionym, dawno nie widzianym Na Tropie. Patrząc na poziom realizacji relacji z XXXVIII Zjazdu jest właściwą osobą na tym miejscu. Do władz naczelnych dołączyła też Justyna Sikorska, która zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Justynę poznałem dopiero przy okazji ostatniego zjazdu, którego była koordynatorem. Osobiście nie dopatrzyłem się niedociągnięć organizacyjnych, które mogły się pojawić przy okazji tego wydarzenia. Jeśli dalsza praca druhny Sikorskiej będzie się cechować równie wysokim poziomem to z jej strony nie mamy się czego obawiać. Na koniec przedstawić trzeba Jacka Smurę, z którym praktycznie wszystkie poziomy naszego stowarzyszenia wiążą duże nadzieje. Jacek odpowiada za pracę z kadrą i ma duże szanse być najmocniejszym filarem nowej Głównej Kwatery.

Przewodniczącym ZHP został Dariusz Supeł. Druh Przewodniczący pełnił w ZHP wiele różnych funkcji, z czego do grudnia był wiceprzewodniczącym ZHP. Obecnie wiceprzewodniczących mamy dwóch. Jolanta Kreczmańska, z ostatnich lat kojarzona z szeroko pojętą pracą z kadrą i Marian Antonik, którego znamy z Głodówki i z funkcji komendanta powstałego w 2011 roku hufca Podhalańskiego. W Radzie Naczelnej smucić może niewielka liczba kobiet, których nie licząc druhny wiceprzewodniczącej jest zaledwie cztery. Pełnią one jednak ważne funkcje, bo Dorota Całka i Agnieszka Rytel są przewodniczącymi komisji, a Gabriela Jaskulska jest wiceprzewodniczącą.

Przewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej została Anna Piekarz, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję jej wiceprzewodniczącej. W Naczelnym Sądzie Harcerskim również niewiele się zmieniło. Przewodniczącym pozostał Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Jednak do w miarę stałego składu NSH dołączyli Grzegorz Całek (naczelny Czuwaj) i Tomasz Antosiak (kształceni owiec CSI).

Praca na szczeblu centralnym zdecydowanie nie należy do łatwych i nie zawsze bywa satysfakcjonująca. My jednak gratulujemy wyboru i trzymamy kciuki za sukcesy.