Plebiscyt „Niezwyczajni”

Jestem w Związku / Aleksandra Bernat / 11.01.2015

Ruszyły zgłoszenia do plebiscytu „Niezwyczajni 2014”. Po raz czwarty wybieramy tych, dla których wychowanie młodzieży, rozwijanie ich zdolności, jak i samodoskonalenie oraz stawanie się lepszym w swojej dziedzinie jest najważniejsze.   

Mamy w naszym Związku blisko 10000 instruktorów, którzy podejmowanymi działaniami wychowują kolejne pokolenia harcerzy na światłych i wartościowych obywateli. Robią to bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian. Choć to ciężka praca, nie poddają się i stawiają przed sobą kolejne cele.

Plebiscyt jest formą dostrzeżenia osiągnięć wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego. Każdy może zgłosić instruktora bądź osobę pełniącą funkcję instruktorską, która w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podjęła się organizacji czegoś wspaniałego, przedsięwzięcia na dużą skalę, które było jej wielkim sukcesem i formą pokazania, że harcerstwo to coś niesamowitego. Poniżej pięć kategorii, do których możecie zgłaszać „niezwyczajnych” instruktorów z waszych środowisk.

CELEM JEST WYCHOWANIE

Ta kategoria to zbiór najlepszych praktyk programowych świadczących o wysokiej jakości pracy instruktorów ZHP, kreatywności, a także realizacji nowych kierunków programowych, które wyznacza uchwała programowa XXXVIII Zjazdu ZHP.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • publikacja lub propozycja programowa,
 • największy programowy debiut (wydarzenie programowe),
 • nowe oblicze wieloletniej imprezy cyklicznej,
 • programowa jakość Q.

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Każdego dnia blisko 10000 instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków na aktywnych obywateli. Szukamy instruktorów, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, odpowiadając na jej potrzeby. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
 • promocja „małej ojczyzny”,
 • aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

PRACA Z KADRĄ

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju. W tym roku szczególną wagę przykładamy do instruktorów pracujących z kadrą w sposób ciągły: komendantów hufców, namiestników, członków komisji stopni instruktorskich.

Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte ramy postępowania działania:

 • liderów komisji stopni instruktorskich,
 • namiestników i instruktorów komendy hufca wspierających kadrę w realizacji ich zadań,
 • organizatorów warsztatów instruktorskich i niestandardowych form kształceniowych.

HARCERSKA INNOWACJA

Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego. Harcerska innowacja to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2014 roku są godne uwagi i podziwu.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
 • współpraca międzynarodowa,
 • krzewienie harcerskich wartości.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, pozyskiwaczy środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
 • działania nakierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Zgłoszenia kandydata można dokonać za pomocą formularza.

Aleksandra Bernat - drużynowa 4 DSH „Wilki” oraz uczennica l LO w Puławach. Po godzinach lubi piec, gotować, jeździć na rowerze, obejrzeć dobry film oraz tworzyć coś z niczego.