Poznaliśmy kandydatów

Jestem w Związku / Maciej Pietrzczyk / 25.10.2017

Po wielu tygodniach spekulacji na temat tego, spośród kogo delegaci wybiorą nowe władze, w końcu wszystko stało się jasne. Poznaliśmy nazwiska kandydatów. Nawet odbyła się debata o przyszłości ZHP.

Zgodnie ze związkowymi przepisami kandydatów ogłoszono 45 dni przed zjazdem ZHP. Niektórzy ogłosili swoje kandydatury dużo wcześniej, więc trudno było przeoczyć ten fakt. O innych mogliśmy dowiedzieć się dokładnie 23 października o godzinie 12.58, bo wtedy opublikowano zgłoszenia kandydatów na funkcję Naczelnika i Przewodniczącego ZHP oraz zdecydowaną większość zjazdowych dokumentów.

O funkcję Przewodniczącego ZHP będą ubiegać się trzy osoby. Są to: były członek Naczelnego Sądu Harcerskiego hm. Grzegorz Całek, obecna Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i obecny Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł.

Do wyborów na Naczelnika ZHP również zgłosiło się troje kandydatów. Jest to obecny zastępca naczelniczki hm. Krzysztof Budziński oraz wiceprzewodnicząca ZHP hm. Jolanta Kreczmańska. Kolejną kandydatką jest hm. Anna Nowosad, która w tej chwili nie znajduje się w żadnych władzach naczelnych, sprawuje funkcję zastępczyni komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.

Debata kandydatek na Naczelniczkę ZHP

40. Zjazd ZHP będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Jak twardy – to pokazała debata kandydatek na Naczelniczkę ZHP, która odbyła się 20 października w Warszawie. Zarówno hm. Jolanta Kreczmańska (Róbmy Wspólnie Dobre Harcerstwo), jak też hm. Anna Nowosad (110 tysięcy powodów) dają delegatom powody do poważnego rozważenia udzielenia im swojego poparcia.

40. Zjazd ZHP będzie miał twardy orzech do zgryzienia.

Druhny podjęły decyzję – z pewnością słuszną – o zgłoszeniu swoich kandydatur odpowiednio wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Trudno usłyszeć inne opinie na ten temat, mimo że to zagrywka ryzykowna, bo jest więcej czasu na zadawanie trudnych pytań i dyskusję. Uniknął takowych hm. Krzysztof Budziński, który przed debatą nie zadeklarował, że będzie ubiegać się o funkcję Naczelnika. Choć jego start na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem kandydatur był tajemnicą Poliszynela to brak jasnej deklaracji wykluczył go z dyskusji prowadzonej przed oficjalnym zakończeniem zgłoszeń kandydatów.

Trudno rozmawiać o burzliwej dyskusji między kandydatkami w kontekście debaty zainicjowanej przez Programowy Ruch Odkrywców (PRO). Debata była bardzo dobrą inicjatywą i pozwoliła lepiej poznać kandydatki, a Harcmistrzyniom nie można odmówić dobrego przygotowania, sensownych pomysłów i zorientowania w sprawach zarówno całej organizacji jak i pojedynczych harcerzy. Po prostu w większości kwestii się zgadzały.

Dwa plusy

Ciężko stwierdzić, czy to faktycznie podobieństwo poglądów, czy kwestia dwuminutowego ograniczenia czasu wypowiedzi, który nie pozwala wchodzić w szczegóły. Z perspektywy prowadzącego debatę, można wymienić plusy każdej kandydatki.

Anna Nowosad zgromadziła swoją potencjalną Główną Kwaterę

Anna Nowosad zgromadziła swoją potencjalną Główną Kwaterę, przedstawiła ludzi z imienia i nazwiska oraz mówiła o ich zaletach. Fakt, że ma dobry i zaufany zespół, to na pewno ogromny atut, tym bardziej, że świadczy o transparentność kandydatury.

Jolanta Kreczmańska natomiast przedstawiła pomysł związany ze stworzeniem programu 21+ zorientowany na młodych instruktorów

Jolanta Kreczmańska natomiast przedstawiła pomysł związany ze stworzeniem programu 21+ zorientowany na młodych instruktorów, którzy w związku z podjęciem studiów lub pracy zmienią miejsce zamieszkania a nadal chcieliby wspierać swoje jednostki organizacyjne z mniejszych miast. Obecnie to jeden z dużych problemów dotykających ZHP i dobrze, że wiceprzewodnicząca ZHP ma pomysł na jego potencjalne rozwiązanie.

Okazja do pytań

Warto przy okazji podziękować Maciejowi Młynarczykowi i Mateuszowi Stachiewiczowi z PRO za inicjatywę debaty. Dzięki temu trochę lepiej poznaliśmy kandydatki i zwrócono uwagę na niektóre istotne dla ZHP obszary. Jak potrzebna była ta debata – o tym świadczy frekwencja. W piątek o godzinie 21 przyszło na to wydarzenie około stu osób, a dzięki livestreamowi na Facebooku oglądała je następna setka.

Mamy nadzieję, że takich okazji będzie więcej. W redakcji już pracujemy nad listą rzeczy, o które chcemy zapytać kandydatki i kandydatów.

Maciej Pietrzczyk - podharcmistrz, instruktor Chorągwi Kieleckiej. Student studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szef działu „Na Tropie Kultury”.

Radosław Rosiejka - przez dwa lata drużynowy drużyny wędrowniczej w Hufcu "Piast" Poznań-Stare Miasto. Lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki, ale nie robi tego równocześnie.