SWA – odkrywaj i działaj

Jestem w Związku / Piotr Górniak / 20.09.2016

Od niedawna możemy w ZHP realizować odznakę opartą o zasadę „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. Właśnie pojawia się szansa dla tych, którzy chcą w ten sposób działać lokalnie na rzecz środowiska.

Odznaka Skautów Świata (Scout of the World Award – SWA) jest elementem partnerstwa Światowej Organizacji Ruchu Skautowego z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Jej założenia programowe skupiają się na działaniach realizujących milenijne cele rozwoju. Jest ich osiem i dotyczą różnych obszarów, takich jak na przykład zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, równych praw kobiet i mężczyzn, czy też zapewnienie stanu równowagi ekologicznej.

W skrócie oznacza to tyle, że dzięki szkoleniom i projektom realizowanym w ramach SWA skauci z całego świata przyczyniają się do realizacji celów, jakie ludzkość uznała za swoje priorytety w skali całego świata.

Całość jest stosunkowo prosta, chociaż wymaga pewnego zaangażowania. Aby zdobyć SWA trzeba zaliczyć dwa etapy: „odkrycie SWA” i „służbę SWA”. „Odkrycie” to szkolenie trwające 21 godzin i realizujące temat jednego z trzech obszarów: rozwoju, pokoju lub środowiska.

SWA jest otwartym projektem nieprzeznaczonym jedynie dla harcerzy. Jeżeli osoba spoza ZHP chce wziąć udział, też ma taką możliwość. Wystarczy być w wieku 15-26 lat.

Po odkryciu przychodzi czas na to, co w skautingu najważniejsze – działanie. Odkrycie ma być otwarciem oczu i przygotowaniem do realizacji „Służby”  długotrwałego (min. 80 godzin) projektu pozwalającego na lokalne działanie w ramach poprawy świata w wybranym obszarze.

Najbliższe odkrycie odbędzie się od 7 do 9 października w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i będzie dotyczyło tematu środowiska

Odznaka Skautów Świata to szansa na przygodę i poznanie problemów współczesnego świata i zaradzenie im. Okazja ku temu pojawi się już wkrótce. Najbliższe odkrycie odbędzie się od 7 do 9 października w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i będzie dotyczyło tematu środowiska. Choć głównym tematem będzie ekologia, nie zabraknie też elementów puszczaństwa. Udział w szkoleniu kosztuje 35 zł. Zgłoszenia można wysyłać na adres [email protected] do 30 września.

Więcej informacji o odznace, obszarach i zasadach realizacji można uzyskać tutaj.

 

Piotr Górniak - szef działu „Jestem w Związku”. Drużynowy 335 KDSH „Niewidzialni” i członek komendy szczepu „Tęczowy” z hufca Kraków – Nowa Huta. Student pierwszego roku na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwielbia być w ciągłym ruchu, dlatego biega, czyta (bo to gimnastyka dla umysłu!) i stara się zobaczyć jak najwięcej.