W Gorzewie zmienili świat!

Jestem w Związku / Piotr Górniak / 13.09.2015

Ostatni tydzień szkolnych wakacji zwykle wypełniają przygotowania. Na IV Zlocie Kadry ZHP też. Przygotowania do tworzenia lepszego harcerstwa.

Od środy 26 do niedzieli 30 sierpnia w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie ponad 530 instruktorów brało udział w największej akcji szkoleniowej organizowanej przez naszą organizację. Tegoroczny Zlot Kadry odbył się pod nazwą „Na szlaku” – odwołującą do harcerskiej wędrówki zarówno tej fizycznej, jak i mentalnej. Nawiązywało do tego logo rozwijające znaną chyba wszystkim serię znaków patrolowych „idź – idź szybko – biegnij”. Znak graficzny zlotu był jakby czwartym stopniem tej serii. Po „biegnij” pojawia się „zmieniaj świat”.

foto1

Zlot został podzielony na dziewięc podobozów nazwanych szlakami. Wśród nich dwa były szlakami podstawowymi, a pozostałych siedem szlakami łącznikowymi. Podstawę stanowiły szlaki:

  • granatowy – przeznaczony dla drużynowych i przybocznych,
  • czerwony – dla kadry wpierającej drużynowych w pracy programowej.

Zaś uzupełnieniem dla nich były:

  • żółty – dla kadry finansowej hufców,
  • czarny – dla kadry pracującej ze specjalnościami,
  • pomarańczowy – dla instruktorów zajmujących się współpracą międzynarodową w hufcach,
  • wrzosowy – dla namiestników i członków referatów,
  • zielony – kurs Lider+ dla komendantów hufców i członków komend ds. pracy z kadrą,
  • błękitny – dla harcmistrzów,
  • drewniany – dla kadry kształcącej zainteresowanej tworzeniem kursów podharcmistrzowskich typu woodbadge.

foto2

Zlot rozpoczął się w środę wieczorem. Na ceremonii otwarcia wystąpili artyści (oczywiście harcerze) w choreografii Joanny Czajkowskiej, dyrektor Sopockiego Teatru Tańca. Plaża nad jeziorem Sumino rozświetliła się setkami świateł zapalonych przez uczestników podczas tanecznego widowiska. Po jego zakończeniu komendantka zlotu, hm. Emilia Kulczyk-Prus oficjalnie otworzyła wydarzenie.

„Rolą instruktora jest wytyczać taki szlak, którym będą chcieli podążać inni”

„Chciałabym, żebyście razem ze mną na chwilę wspomnieli druhnę Marylę Hrabowską, która zawsze powtarzała, że rolą instruktora jest nie tylko podążać własnym szlakiem, ale także wytyczać taki szlak, którym będą chcieli podążać inni. I dopiero wtedy nasza instruktorska służba zostanie spełniona” – mówiła podczas inauguracji naczelnik ZHP, hm. Małgorzata Sinica.

Cztery kolejne dni wypełniał program, zajęcia warsztatowe i szkolenia. Każdy szlak brał udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Głównej Kwatery oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin. Ponadto kilkukrotnie uczestnicy szlaków organizowali wspólnie coś dla pozostałych zlotowiczów. Jako przykład można tu podać gry zorganizowane dla szlaku granatowego przez pozostałe szlaki i ogniobranie stworzone właśnie przez granatowych.

Po całym dniu zajęć uczestnicy zlotu spotykali się na wspólnych wieczorach. W ich trakcie mogli między innymi porozmawiać o ważnych dla poszczególnych metodyk sprawach, odkryć, co ma na celu projekt Jamboree 2023 w Polsce, albo dowiedzieć się czegoś o poszukiwaniu skarbów (prawdziwych!) i związanym z tym Programowym Ruchem Odkrywców.

foto3

Celem zlotu kadry jest szkolenie i inspirowanie kadry ZHP. Wyjeżdżający z Gorzewa uczestnicy kipieli energią i nowymi pomysłami. Teraz tylko muszą je zanieść do swoich drużyn, szczepów i hufców i zacząć tworzyć lepsze harcerstwo u podstaw.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak dokładnie wyglądał IV Zlot Kadry „Na szlaku”, odwiedź fanpange zlotu.

foto4

Zdjęcia: Agnieszka Madetko-Kurczab, Kamil Jasiński

Piotr Górniak - drużynowy 335 KDSH „Niewidzialni” i zastępca szefa HKR „Puls” z hufca Kraków-Nowa Huta. Prywatnie uczeń klasy maturalnej. W wolnym czasie czyta, biega, filozofuje i snuje plany napisania książki.