XXIX Rajd Zimowy Głuchołazy

Archiwum / 18.01.2006

Druhny i Druhowie, po raz dwudziesty dziewiąty zapraszamy do udziału
w Harcerskim Rajdzie Zimowym Głuchołazy 2006; po Górach Opawskich i
Jesenikach.
Zaproszenie kierujemy do kręgów i drużyn harcerskich, starszoharcerskich
i wędrowniczych bez względu na ich przynależność organizacyjną.
Jesteśmy przekonani, że czekająca Was na rajdowych szlakach harcerska
przygoda przyczyni się do nawiązania interesujących i trwałych przyjaźni,
spotkania ciekawych ludzi i odnowienia znajomości z poprzednich
,,zimówek"
Do zobaczenia na XXIX Harcerskim Rajdzie Zimowym ,,Głuchołazy 2006";


I.CELE RAJDU

– Poznanie walorów turystycznych Gór Opawskich i Jeseników oraz
integracja miast i gmin: Głuchołazy, Nysa, Prudnik, Zlate Hory,
Jesenik.
– Wdrażanie kultury turystyki i czynnego wypoczynku.
– Kształtowanie zamiłowań do krajoznawstwa i turystyki
kwalifikowanej.
-Popularyzacja taniej i ciekawej formy wypoczynku podczas ferii zimowych.
-Propagowanie stylu życia zgodnego z Prawem Harcerskim.
-Integracja środowisk harcerskich

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizator
KOMENDA HUFCA ZHP
Im. Górnośląskiej Brygady WOP w Głuchołazach

2. Współorganizator
Centrum Kultury w Głuchołazach
Starostwo Powiatowe w Nysie

3. Termin rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 18-22 stycznia 2006 r.

4. Komenda Rajdu

Komendant Rajdu: pwd. Grzegorz Ptak
Z-ca komendanta: phm. Dariusz Korytkowski
SZTAB: phm. Krzysztof Parobczy
hm. Zofia Pabjanek
Barbara Haniecka
Komendanci tras rajdowych:

TRASA I – pwd. Krzysztof Ludwa
TRASA II – phm. Rafał Tereba ,,Trepson";
TRASA III – phm. Dariusz Pawluś
TRASA IV – HO Andrzej Ponikwia
TRASA V – Sam. Alicja Ćwiek
TRASA VI – HO Rafał Pawluś

III. USTALENIA REGULAMINOWE

1. Uczestnictwo i zgłoszenia
-W rajdzie biora udział patrole (min. 6 – osobowe), reprezentujące
kręgi, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze.
-Zgłoszenia (według załączonego wzoru) potwierdza jednostka nadrzędna lub
dyrekcja szkoły.
-Każdej drużynie/patrolowi towarzyszy pełnoletni opiekun, który bierze
udział w rajdzie na prawach uczestnika (wyjątek pkt.2 poz.3)
-Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 grudnia 2005 r. wraz z dowodem wpłaty
na adres:

Komenda Hufca ZHP
Ul. Bohaterów Warszawy 9 A
48-340 Głuchołazy
tel/fax. (077) 4391 698 wew. 43 (po godz. 18.00)
tel. Kom. 0* 694 452 896 (cały dzień, także po 22.00)
e-mail: [email protected]

2. Wpisowe

Wpisowe na rajd wpłacone w terminie do 30 grudnia 2005 r. wynosi:
-trasy polskie : 35 PLN
-trasy czeskie : 38 PLN
-W patrolu, który liczy 20 osób opiekun, jeden opiekun zwolniony jest z
wpłaty wpisowego

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Komenda Hufca ZHP Głuchołazy
PKO BP S.A. OC Kędzierzyn – Koźle
O/Głuchołazy
Nr konta 21 1020 3714 0000 4902 0008 4574
Z dopiskiem RAJD ZIMOWY i czytelną nazwa drużyny

Po dokonaniu zgłoszenia oraz wpłaty wpisowego drużyna /patrol otrzyma
potwierdzenie przyjęcia na rajd
UWAGA ! Nie zgłoszenie się uczestnika lub drużyny na potwierdzoną trasę
powoduje utratę wpisowego.

3. Wyposażenie

-Każda zgłoszona drużyna/patrol musi posiadać: apteczkę, mapę terenów
wędrówki, prowiant, latarki.
-Każdy uczestnik musi posiadać: regulaminowe umundurowanie, legitymacje
szkolną (dowód osobisty), OBUWIE ZMIENNE, śpiwór, karimatę lub materac,
ekwipunek niezbędny do wędrówki po górach w różnych warunkach
atmosferycznych, książeczkę RUM lub ubezpieczeniową.

UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA
Na trasach czeskich obowiązuje paszport, lub dowód osobisty (przejście na
legitymacje szkolną tylko na specjalną listę potwierdzoną przez macierzysty
urząd miejski.)

4. Zakwaterowanie

-Organizatorzy zapewniają nocleg w szkołach, świetlicach, w warunkach
turystycznych /podłoga/ na sprzęcie uczestników.
-Każda drużyna/patrol zobowiązana jest pozostawić miejsce noclegu w
nienagannym porządku

5. Odpowiedzialność i uprawnienia uczestników

-Uczestnicy biorą udział w rajdzie na swoja odpowiedzialność pod opieka
pełnoletniego opiekuna. Za właściwy dobór uczestników odpowiada jednostka
zgłaszająca patrole rajdowe.
-Za szkody powstałe w czasie rajdu odpowiadają patrole rajdowe.
-Każda drużyna/patrol ubezpiecza się we własnym zakresie.
-Wszyscy uczestnicy otrzymują gorący posiłek w ,,Dniu Głuchołaskim";

(sobota 21 stycznia 2006 r.)

IV. TRASY RAJDU

TRASA I starszoharcerska-,,Czeska";

18 / 19 styczeń Jarnołtówek-Moszczanka
19 / 20 styczeń Moszczanka-Zlate Hory
20 / 21 styczeń Zlate Hory-Indrichov
21 / 22 styczeń Indrichov-Głuchołazy

TRASA II wędrownicza-,,Czeska";

18 / 19 styczeń Głuchołazy-Charbielin
19 / 20 styczeń Charbielin-Pokrzywna
20 / 21 styczeń Pokrzywna-Zlate Hory
21 / 22 styczeń Zlate Hory-Głuchołazy

UWAGA: niekt