Zespołami związek stoi

Jestem w Związku / Andrzej Walusiak / 02.04.2014

Zespołów mamy kilka. Zadania mają poważne. Każdy ma zrewolucjonizować nasze stowarzyszenie. Zmienić na lepsze. Oby się udało!

Jest więc zespół do spraw „opcji zero”.  Zespół do spraw struktury ZHP. Komisja Statutowa XXXVIII Zjazdu. Zespół do spraw redakcji Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Zespół do spraw aktualizacji metodyk. Zespół roboczy do spraw otoczenia prawnego harcerstwa. Można więc pomyśleć, że w najbliższym czasie czeka nas dużo zmian. Zmiany jednak czekają nas tylko w przypadku, jeśli będziemy ich chcieli, bo żaden z zespołów nie ma właściwie mocy, żeby wypracowane zmiany wprowadzić.

„Opcja zero” musi współpracować praktycznie ze wszystkimi władzami, bo proponowane przez nią zmiany będą dotykać dokumentów, których uchwalanie jest w kompetencjach różnych ciał szczebla centralnego. W najbliższym czasie zajmować się będą instrukcjami HAZ i HAL.

Struktura ZHP ma być zbiorem ekspertów, których zadaniem będzie gruntowna analiza działania związku w obecnym kształcie. Następnie zespół ma się zastanowić nad możliwościami poprawy jej działania wraz z alternatywnymi projektami struktury. Już w przyszłym roku miałby zostać przeprowadzony pilotażowy projekt zmian w celu przetestowania nowych rozwiązań. Po ocenie zmiany miałyby zostać wprowadzone w całym związku. Efekty prac i proponowane rozwiązania mają być przekazywane do Komisji Statutowej.

Zanosi się na to, że Komisja Statutowa będzie najdłużej działającą komisją  zjazdową w naszej historii. Ich pracę teoretycznie rozpoczęły się w trakcie XXXVIII Zjazdu a zakończą się praktycznie dopiero na kolejnym zjeździe. Najprawdopodobniej stanie się to dopiero w roku 2017 na zjeździe zwyczajnym. Tymczasem do 30 listopada 2014 roku komisja zbierać będzie propozycje zmian w Statucie ZHP. Propozycje mogą przesyłać dziesięcioosobowe grupy delegatów oraz władze ZHP. Dodatkowo do tego zespołu spłyną również efekty prac kolejnego z zespołów.

Redakcja Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. W tym zespole znalazło się szesnastu delegatów na zjazd. Przed nimi trudne zadanie, bo do 30 listopada zespół ma przygotować jednolity projekt redakcji Przyrzeczenia i Prawa. Członkowie mają rozważyć między innymi alternatywną treść Przyrzeczenia dla osób niewierzących, poszerzyć sławny dziesiąty punkt o wszystkie nałogi czy położyć większy nacisk na samokształcenie, gospodarność i sprawność fizyczną. Patrząc na skład zespołu można się spodziewać gorących dyskusji bo znaleźli się tam zarówno zwolennicy zmian jak i wyznawcy trzymania się tradycji.

Zespół do spraw aktualizacji metodyk wyniki swoich prac miał przedstawić już na zjeździe. Rada Naczelna oceniła efekt prac zespołu jako niezadowalający. Zespół po reorganizacji ma czas do końca marca przyszłego roku na przygotowanie zmian. Zanosi się jednak na to, że może to być niewystarczający okres na dokładne przerobienie tak rozległych spraw. W końcu nie chcemy nie do końca przemyślanych decyzji. Szefem zespołu została członkini GK Emilia Kulczyk-Prus.

Przedstawicielami ZHP w zespole roboczym do spraw otoczenia prawnego harcerstwa zostali zastępcy naczelnika: Krzysztof Budziński i Lucjan Brudzyński. Poza naszym stowarzyszeniem w zespole mają się znaleźć przedstawiciele innych organizacji harcerskich. Między innymi ZHR, FSE SHK „Zawisza”, Stowarzyszenie Harcerskie i Royal Rangers Polska. Zadaniem zespołu jest proponowanie zmian ułatwiających działania ruchu harcerskiego i opiniowanie nowych przepisów dotykających harcerstwa.

Chyba każdemu z nas zależy na zmianach. Ważne, żeby zespoły współpracowały ze wszystkimi władzami naszego stowarzyszenia. Doświadczenie wskazuje, że bez poparcia co najmniej Głównej Kwatery żadne rewolucje nie są możliwe. Pozostaje życzyć powodzenia!