Czy pójdziemy wspólnym szlakiem?

Ważny Trop / Radosław Rosiejka / 17.05.2022

Za kilka dni dowiemy się czy hm. Martyna Kowacka i jej zespół będą tworzyć nową Główną Kwaterę. Zadaliśmy jej kilka pytań, m.in. o nowy System Instrumentów Metodycznych, wsparcie drużynowych. Przed zjazdem dobrze wiedzieć, kto może być nową naczelniczką.

Nadchodzący 42. Zjazd ZHP budzi zainteresowanie instruktorów Związku. Od tego, co się na nim wydarzy, zależy następne 4 lata. Dlatego jako redakcja Na Tropie postanowiliśmy zadać kilka pytań kandydatom na funkcję naczelnika ZHP. Tak, kandydatom, ponieważ pytania wysłaliśmy jeszcze w kwietniu, kiedy hm. Martyna Kowacka nie była jedyną osobą gotową objąć funkcję naczelnika ZHP.

Jedyną kandydatką do zostania naczelniczką ZHP jest harcmistrzynią z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Chorągwi Śląskiej ZHP. Pełniła funkcje na każdym poziomie naszej organizacji: był przyboczną w drużynie harcerskiej, dwukrotnie drużynową gromady zuchowej, członkinią zespołów na poziomie hufca, komendantką hufca, członkinią zespołów w Chorągwi Krakowskiej ZHP, członkinią i szefową stałych i projektowych zespołów Głównej Kwatery ZHP. W latach 2017-2021 była rzeczniczką prasową ZHP, a w latach 2018-2021 kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP. Współpracowała z 3 naczelnikami – hm. Małgorzatą Sinicą, hm. Anną Nowosad i najkrócej z hm. Grzegorzem Woźniakiem. W swojej służbie instruktorskiej prowadziła kursy i szkolenia – zarówno kursy przewodnikowskie i podharcmistrzowskie, jak i specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji i promocji.

W ZHP angażuje się też we współpracę zagraniczną. Była członkinią Zespołu Projektu Jamboree 2023, szefową jednego z departamentów podczas przygotowań Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 oraz koordynowała przygotowania kandydatury ZHP do organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku. Była członkinią delegacji ZHP na Światową Konferencję WOSM oraz Światową Konferencję WAGGGS w 2021 roku. Obecnie, jako komendantka kontyngentu, przygotowuje się do Jamboree w Korei Południowej.

Jakie wyzwania stoją przed ZHP i Główną Kwaterą w perspektywie najbliższych 4 lat? 

Rzeczy, które naszym zdaniem są największymi wyzwaniami, zapisaliśmy w naszych 5 filarach programu i jest to:

  1. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.
  2. Poprawa współpracy na poziomie władz naczelnych oraz pomiędzy Główną Kwaterą a komendantkami/komendantami i komendami chorągwi.
  3. Uporządkowanie spraw finansowych i gospodarczych.
  4. Poprawienie wizerunku zewnętrznego ZHP.
  5. Patrzenie w przyszłość – organizacja 26. Światowego Jamboree Skautowego.

Oczywiście zachęcam do wejścia na naszą stronę wspolnymszlakiem.info i przeczytanie szczegółowych opisów naszego programu.

Pandemia koronawirusa nie jest łatwym czasem dla ZHP – maleje liczba członków, odwoływane były harcerskie wydarzenia. Co może zrobić Główna Kwatera, żeby wesprzeć drużyny?  

Wnioski dotyczące liczebności ZHP zależą od punktu odniesienia, jaki przyjmiemy. Mnie akurat napawa wielkim entuzjazmem to, że przez ostatnie 12 miesięcy liczba członków rośnie.

Dostarczymy drużynowym narzędzia do jeszcze lepszej pracy, zbudowanej w oparciu o wspólne wartości harcerskie

Drużynowych chcemy wesprzeć poprzez szkolenia z SIM-u. Uważamy, że jest to kluczowy proces, który powinien się wydarzyć i który wesprze pracę jednostek. To dzięki temu działaniu dostarczymy drużynowym narzędzia do jeszcze lepszej pracy, zbudowanej w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy oraz do stosowania harcerskiego systemu wychowawczego. Chcemy także zintensyfikować prace na temat kadry 35+ – przygotować poradnictwo zarówno dotyczące włączania jej w prace, nie tylko na funkcjach wychowawczych, jak i dotyczące bieżącej pracy z tą grupą.

W czasie prac nad nowym SIM budził on wiele emocji, a nawet kontrowersji. Koniec końców został przyjęty, więc należy go wdrażać. Czy po wygranych przez druhnę wyborach powinniśmy spodziewać się kontynuacji działań, czy rewolucji we wdrażaniu nowego SIM-u?

Mam w swoim zespole kilka osób, które pracowały w zespole zajmującym się reformą Systemu Instrumentów Metodycznych, więc dość dobrze znamy temat. Sama miałam też przyjemność dołożyć swoją cegiełkę. Naszym celem jest, aby każda drużynowa i każdy drużynowy mieli możliwość przeszkolenia się z SIM-u – chcemy na pewno zintensyfikować działania. Chcielibyśmy jeszcze bardziej zaangażować instruktorki i instruktorów Wydziału Wsparcia Metodycznego we wdrażanie reformy. Wyobrażamy sobie, że szkolenie to mogłoby się składać już z prowadzonej części, czyli z HSW w praktyce, oraz z modułu prowadzonego przez Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP dotyczącego już konkretnych elementów SIM-u.

Coraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym młodzieży w Polsce. Czy zdaniem druhny harcerstwo ma wpływ na zdrowie psychiczne jego członków? Czy i w jaki sposób druhny GK ZHP chce działać w tym obszarze?

Oczywiście, że harcerstwo ma wpływ na zdrowie psychiczne członków! I bardzo cieszę się, że w ostatnich latach w ZHP zaczęliśmy działać w tym obszarze. Musimy też pamiętać o tym, że nie każdy instruktor może czuć się na siłach, aby wspierać zdrowie psychiczne podopiecznych – i to jest zrozumiałe. Dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać i edukować na ten temat. Wspaniałą pracę wykonują psycholożki i psycholodzy z zespołu wsparcia psychologicznego, który zaczął działać w czasie pandemii. Chcemy utrzymać stałe wsparcie psychologiczne, jakie zapewnia Strefa Pomocy. Chcemy rozwijać działanie zespołu psycholożek i psychologów, którzy mogą wspierać drużynowych w trudnych sytuacjach. Chcemy skorzystać z już wypracowanych, między innymi podczas Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego, rozwiązań i wdrożyć je w organizacji.

Czy startując w tych wyborach myśli druhna już o drugiej i trzeciej kadencji, jako naczelniczka ZHP? Co druhna myśli o propozycji zmiany w Statucie ZHP zakładającej, że po dwóch pełnych kadencjach wybór komendanta hufca, chorągwi, przewodniczącego i naczelnika ZHP na kolejne kadencje byłby możliwy, jeśli otrzymałby on 3/4 ważnie oddanych głosów przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania? 

Na ten moment skupiam się na jak najlepszym przygotowaniu do zjazdu i jeśli zostanę wybrana to do jak najlepszego pełnienia funkcji w pierwszej kadencji. Co będzie dalej – zobaczymy. Zdajemy sobie sprawę, że nasza kadencja skoczyłaby się w 2026 roku, czyli rok przed Jamboree w Polsce, co może nie być najlepszym momentem na całkowitą zmianę Głównej Kwatery. Mamy więc to w tyle głowy, że być może w podobnym składzie, być może w innym układzie, będziemy kandydować na drugą kadencję, ale to czas pokaże.

Jeśli mówimy o większej liczbie kadencji to poza propozycją nowego statutu, złożono 2 projekty uchwał, które nie zakładają zmian w kadencyjności naczelnika i przewodniczącego ZHP. Te dwa projekty uchwał umożliwiające sprawowanie więcej niż dwóch kadencji komendantom hufców i chorągwi, gdy ci zdobędą albo 2/3 głosów zgodnie z jedną propozycją, albo ¾ głosów, jak zaproponowano w drugim projekcie. W żadnym z tych projektów nie ma mowy o tym, ile uprawnionych do głosowania ma brać udział w głosowaniu.

Ile osób będzie liczyć druhny Główna Kwatera? Dlaczego akurat tyle i za jakie obszary będzie odpowiadać każda z tych osób?

Przeanalizowaliśmy poprzednie składy Głównych Kwater Później zastanowiliśmy się, co z naszej perspektywy jest najważniejsze

Na ten moment moja Główna Kwatera liczy 8 osób. Myślę, że to się nie zmieni, ale nigdy nie mówię nigdy. Dlaczego akurat tyle? Na początku przeanalizowaliśmy poprzednie składy Głównych Kwater – ile było osób, jak były podzielone obszary. Później zastanowiliśmy się, co z naszej perspektywy jest najważniejsze w nadchodzącej kadencji i tak oto powstał skład naszej Głównej Kwatery. W składzie znalazłam się ja, skarbniczka, zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacji, zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego, zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych, członkini Głównej Kwatery ZHP ds. kształcenia, członek Głównej Kwatery ZHP ds. organizacyjnych i członek Głównej Kwatery ZHP ds. majątku i gospodarki.

Działalność ZHP wymaga finansowania. Jak GK ZHP powinna zdobywać pieniądze dla Związku?

Aktywnie i z różnych źródeł. Na pewno chcemy utrzymać środki, które ZHP otrzymuje w ramach programu ROHiS. Cały czas chcemy dawać możliwość dofinansowania wartościowych działań służących realizacji misji ZHP i rozwoju organizacji. Przy jednoczesnym składaniu wniosków w innych konkursach.

Chcemy zintensyfikować działania służące pozyskiwaniu środków – rozbudujemy zespół, który będzie się tym zajmował nie tylko dla poziomu centralnego, ale będzie także wspierał pozyskiwanie środków na poziomie chorągwi.

Mamy też kilka innych pomysłów na zdobywanie środków. Jednym z nich jest otwarcie się na biznes – wychodzenie do firm z propozycją tworzenia wspólnie programów partnerskich – np. akcja Czuwam! dla Ziemi mogłaby być programem finansowanym przez partnera biznesowego.

 

Przeczytaj też:

Radosław Rosiejka - instruktor Zespołu Wędrowniczego WWM GK ZHP, przez dwa lata drużynowy drużyny wędrowniczej w Hufcu "Piast" Poznań-Stare Miasto. Lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki, ale nie robi tego równocześnie.