Czy w ZHP słychać głos młodych?

Jestem w Związku / Olga Junkuszew / 19.01.2023

Dyskusje na ten temat toczą się od lat! Czy ZHP jest organizacją młodych, czy „jedynie” dla młodych? Czy w GK słychać głos harcerzy? Na pewno będzie go słychać po 28 lutego, gdy zostanie powołana Rada Młodych, do której możesz zgłosić się już dziś!

Chcąc usłyszeć głos wędrowników i młodych instruktorów Główna Kwatera ZHP postanowiła stworzyć Radę Młodych. Rada będzie konsultować i wypracowywać dokumenty oraz rozwiązania, które bezpośrednio będą dotyczyć młodych członków organizacji i wypływać na ich poziom zaangażowania w ZHP.

Rada ma również wspierać realizację uchwały nr 15 XLII Zjazdu ZHP z dnia 22 maja 2022 r. w sprawie dialogu międzypokoleniowego i zaangażowania młodych. W jej uzasadnieniu zauważono, że na ostatnim zjeździe ZHP delegaci i delegatki, którzy mieli poniżej 30 lat stanowili tylko 30,9% wszystkich uczestników z głosem decydującym. Średnia wieku w komendach chorągwi również nie świadczyła wtedy o tym, że w większości z nich są młode osoby.

Każdy głos – nawet kogoś bardzo młodego – ma znaczenie!

Rada najprawdopodobniej będzie się spotykać raz na kwartał – w tym przynajmniej raz w roku na żywo. Co więcej, w razie potrzeb, pomiędzy spotkaniami członkinie i członkowie Rady mogą zostać poproszeni o dodatkowe zaangażowanie np. recenzję dokumentu.

Rada Młodych to doskonała okazja, aby spróbować swoich sił w strukturach zarządczych i zobaczyć na własne oczy, że każdy głos – nawet kogoś bardzo młodego – ma znaczenie! To także dobre przygotowanie do pełnienia innych ról w przyszłości – czy to w organizacji, czy już poza nią.

Jak zostać członkiem Rady Młodych?

Jest to bardzo proste! Osoba chcąca zostać członkinią/członkiem Rady musi:

  • być czynnym członkiem/członkinią ZHP w wieku od 16 do 26 lat (rocznikowo),
  • posiadać pełny wpis do systemu ewidencyjnego Tipi,
  • mieć opłacone składki członkowskie minimum za I kwartał 2023 roku,
  • przedstawić opinię właściwego komendanta chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym (możliwość załączenia w formularzu),
  • mieć możliwość wzięcia udziału w spotkaniu w Warszawie w terminie 17-19 marca 2023 r.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem ankiety do 5 lutego 2023 roku (godz. 23:59). 

Proces rekrutacji składać się będzie z następujących etapów:

  • przesłanie ankiety zgłoszeniowej;
  • wykonanie zadania;
  • udział w rozmowie w formie zdalnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu Główna Kwatera ZHP przewiduje do 28 lutego 2023 r.

A po co im mój głos?

Harcerstwo jest częścią ruchu skautowego, który swoim zasięgiem obejmuje miliony dzieci i młodych dorosłych na całym świecie. W Światowej Skautowej Polityce Angażowania Młodych WOSM oraz w czasie 37. Światowej Konferencji WAGGGS i 42. Światowej Konferencji WOSM postanowiono, że skauting, a co za tym idzie harcerstwo, powinien być organizacją ludzi młodych wspieranych przez dorosłych.

Żeby odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, trzeba usłyszeć głos młodych

Aby rozwijać organizację i zapewniać stale aktualny program, odpowiadający na wyzwania współczesnego świata, trzeba usłyszeć głos młodych i aktywnie zaangażować ich w procesy decyzyjne. Natomiast, aby harmonijnie budować organizację, realizując misję i cele ZHP należy korzystać z pamięci organizacyjnej starszych, bardziej doświadczonych instruktorów. Tylko wzmacniając dialog międzypokoleniowy, będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał instruktorski drzemiący w naszej organizacji.

Dlatego tak niezmiernie ważny jest twój głos – głos wędrownika, świeżo upieczonego instruktora, akademika. To wy wiecie najlepiej, jakie sprawy są najbliższe waszym sercom, czujecie czego brakuje (albo czego jest za dużo!) waszym rówieśnikom. Aby ZHP mogło spełniać wasze oczekiwania, musicie zabrać głos. Bez was to się nie uda!

 

Przeczytaj też:

Olga Junkuszew - kierowniczka Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP. Prywatnie miłośniczka serii The Sims, marząca o tym, aby czasem kody działały w prawdziwym życiu.