Odznaka Dnia Myśli Braterskiej

Jestem w Związku / Martyna Kowacka / 10.02.2021

Dzień Myśli Braterskiej to święto wszystkich harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie. Jest to dzień, w którym jeszcze bardziej czujemy, że jesteśmy częścią tej ponad 60-milionowej wspólnoty.

Odznaka Dnia Myśli Braterskiej ma przybliżyć wszystkim członkiniom i członkom organizacji to niezwykle ważne święto i pokazać, jak różnorodny jest ruch, do którego należymy.

Ej, bo skoro są sprawności związane z akcją Betlejemskiego Światła Pokoju, to czemu nie ma takich związanych z Dniem Myśli Braterskiej? No właśnie! Nie ma instrumentu, który pomoże drużynowym w pracy z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i wędrownikami, aby ci dowiedzieli się jeszcze więcej o tym ważnym dla nas wszystkich dniu. Nie ma, ale można przecież stworzyć – tak to się właśnie zaczęło.

Wraz z Mają Pawińską uznałyśmy, że jako byłe drużynowe, z chęcią byśmy z takiego instrumentu skorzystały. Choć żadna z nas nie prowadzi już jednostki, postanowiłyśmy stworzyć Odznakę Dnia Myśli Braterskiej – narzędzie do pracy dla wszystkich drużynowych (no i oczywiście dla tych, którzy będą ją zdobywać).

Zapytacie, dlaczego nie sprawność, a odznaka? Sprawność ma rozwijać konkretne umiejętności, a nasza odznaka rozwija głównie wiedzę – stąd zdecydowano, że będzie to Odznaka Dnia Myśli Braterskiej.

źródło: ZHP

Po co?

Chciałyśmy pokazać, że z okazji Dnia Myśli Braterskiej można podjąć szereg aktywności

Dzień Myśli Braterskiej to ważne święto w harcerskim kalendarzu. Odznaką DMB chciałyśmy przybliżyć zuchom i harcerkom ideę tego dnia i zachęcić do świętowania go w nowy, nieco inny sposób. Chciałyśmy pokazać, że z okazji tego dnia można podjąć szereg aktywności, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat DMB, a także do odkrywania skautowego świata, który oferuje nam znacznie więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. W końcu wszyscy należymy do jednej, skautowej rodziny.

Jak ją zdobyć?

Każda metodyka ma inne wymagania, ale w końcu Na Tropie skierowane jest do wędrowników, więc to właśnie o wymaganiach dla was napiszemy trochę więcej.

Tworząc odznakę chciałyśmy, aby składała się ona z kilku elementów:

 1.     Zdobywania i poszerzania wiedzy o Dniu Myśli Braterskiej,
 2.     Pokazywania organizacji poza ZHP,
 3.     Otworzenia się na innych,
 4.     Podzielenia się tym, czego dowiedziało się podczas zdobywania odznaki.

Poniżej znajdziecie wymagania, jakie zostały przygotowane dla wędrowników:

 1. Poznałam/em sposoby świętowania DMB w innych krajach. Jeden z nich wykorzystałam/em podczas organizacji DMB w moim środowisku działania.
 2. Dowiedziałam/em się, na czym polega działanie światowych organizacji skautowych (WOSM i WAGGGS). Dobrze poznałam/em wybraną organizację skautową − jej historię i współczesną działalność. Zdobytą wiedzę wykorzystałam/em podczas organizacji DMB w moim środowisku działania lub akcji społecznej.
 3. Pomogłam/em w organizacji obchodów Dnia Myśli Braterskiej w moim środowisku działania (szczep, hufiec, chorągiew).
 4. Przeczytałam/em książkę napisaną przez Roberta Baden-Powella. Na jej podstawie przeprowadziłam/em dyskusję podczas zbiórki.
 5. Sam lub z zastępem wykonałam/em co najmniej jedno zadanie z propozycji programowych WAGGGS, wydanych z okazji Dnia Myśli Braterskiej (lub inspirowane jedną z propozycji programowych WAGGGS na DMB).
 6. Wraz z moim zastępem bądź drużyną zaprosiliśmy na zbiórkę skauta, który przybliżył nam działanie swojej organizacji.
 7. Wysłałam/em pocztą odręcznie napisany list do skautki lub skauta z innego kraju.
 8. Wraz z moim zastępem lub patrolem zadaniowym zorganizowaliśmy akcję społeczną w naszym lokalnym środowisku, innym niż ZHP, opartą na idei przyjaźni, braterstwa i wspólnoty.
 9. Jeśli 22 lutego wypada w dzień zajęć szkolnych, to wzięłam/wziąłem udział w lekcjach w mundurze. Jeśli nie ma takiej możliwość, to w inny sposób zaznaczyłam/em, że jestem harcerką/harcerzem (np. zakładając chustę, wpinając miniaturkę krzyża harcerskiego).

Trochę formalności

Odznakę można zdobywać kilkukrotnie – raz w każdej grupie metodycznej

Wędrowniczki i wędrownicy zdobywają Odznakę Dnia Myśli Braterskiej indywidualnie, działając w zastępie, drużynie, szczepie czy hufcu. Odznakę można zdobywać kilkukrotnie – raz w każdej grupie metodycznej. W kolejnych latach może się okazać, że harcerz starszy czy harcerska starsza, którzy przeszli do drużyny wędrowniczej, mają już zdobytą odznakę, ale to nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć ją jeszcze raz (wymagania różnią się między sobą).

Zanim przystąpimy do realizacji zadań, musimy zgłosić ten fakt drużynowemu. Następnie przystępujemy do realizacji wszystkich wymagań, a po ich realizacji zdobycie odznaki ogłasza się w rozkazie i potwierdza wpisem do książeczki harcerskiej, wpisem do systemu ewidencyjnego Tipi oraz umieszcza się na mundurze znaczka odznaki (w kolorze danej metodyki).

Wyjdź w świat

Działaniom wędrowniczek i wędrowników powinna bardzo mocno przyświecać dewiza wędrownicza

Myśląc o wymaganiach dla poszczególnych metodyk zależało nam, aby działanie wędrowników nie ograniczało się głównie do pracy w drużynie. Prawdą jest, że wszyscy członkowie ZHP mają być tymi, którzy podejmują służbę, zmieniają świat i działają dla jego dobra, by zgodnie z przesłaniem Roberta Baden-Powella, zostawić go choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy. Ale to właśnie działaniom wędrowniczek i wędrowników powinna bardzo mocno przyświecać dewiza wędrownicza, która wskazuje na wyjście w świat i działanie. Dlatego w wymaganiach odznaki możecie znaleźć m.in. zadanie związane z organizacją akcji społecznej. Wszystko po to, by w tym szczególnym dniu jeszcze bardziej szerzyć ideę braterstwa i patrzeć znacznie dalej, niż drużyna, szczep czy hufiec.

Nie tylko dla wędrowników

Oczywiście odznaka ma wymagania zarówno dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, więc jeśli działacie w jednostce z innego pionu, to koniecznie powiedzcie o niej waszym podopiecznym.

Informacje na temat pozostałych wymagań znajdziecie tutaj.

Na zakończenie

Na koniec chciałyśmy serdecznie podziękować naszym konsultantkom i konsultantom:

hm. Olena Bambrowicz, hm. Justyna Bielska, hm. Karolina Kornas-Bojaronus, hm. Mateusz Chmielewski, hm. Lucyna Czechowska, hm. Marcelina Czekurłan, phm. Joanna Karczewska, hm. Magdalena Kostecka, phm. Jakub Lasek, hm. Artur Lemański, phm. Maciej Lipiński, phm. Adrian Łukaszewski, phm. Dorota Nowak-Małek, phm. Mikołaj Matynia, hm. Tomasz Owoc, hm. Anna Pruś, phm. Radosław Rosiejka, hm. Katarzyna Rożek, phm. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, hm. Monika Skiba, hm. Monika Suchan, hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, phm. Magdalena Wilczyńska, hm. Kinga Żydek.

To dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć Odznakę Dnia Myśli Braterskiej.

Dzień Myśli Braterskiej to nie tylko odznaka

Przy okazji polecamy wam inne akcje, towarzyszące tegorocznemu Dniu Myśli Braterskiej:

 

Przeczytaj też:

Martyna Kowacka - Ślązaczka mieszkająca w Warszawie. Wywodzi się z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, gdzie pełniła wiele różnych funkcji — była m.in. jego komendantką i dwukrotnie drużynową. Obecnie jest kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP i rzeczniczką prasową ZHP. Uważa, że w życiu nie ma przypadków — prowadzone jednostki przekazała Oldze i Oli, a teraz jej zastępczynie w wydziale również noszą te imiona.

Maja Pawińska - podharcmistrzyni, studentka już trzeciego programu studiów, tym razem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Komendantka 2 Andrychowskiego Szczepu Drużyn Wodnych, od stóp do głów w promocji ZHP - w szczepie, hufcu, chorągwi i Głównej Kwaterze. Robi wszystko, by chęć posiadania kwiatowej dżungli w pokoju nie przejęła kontroli nad jej życiem.