Ważny Trop

Piszemy tu o tym, co ważne. Nie tylko dla harcerzy, ale też dla młodych ludzi w ogóle. Raz robimy zbliżenie na sprawy bardzo aktualne, innym razem piszemy o kwestiach ponadczasowych. Unikamy przedstawiania własnej opinii na dany temat – staramy się prezentować opinie innych i odesłać czytelników do źródeł, które poszerzą temat.

Cel WOŚP? Neonatologia

Maria Korcz / 16.01.2018

120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i na świecie, jak co roku, kwestowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród nich kilkadziesiąt harcerskich sztabów. Cel? Wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

Czytaj więcej

Plusy i minusy 40. Zjazdu ZHP

Radosław Rosiejka / 20.12.2017

Po 40. Zjeździe ZHP przewija się kilka opinii na jego temat. Z jednej strony mamy nową Strategię i Władze Naczelne wybierane o późnych porach. Mamy też delegatów, dla których zjazd mógłby się skończyć w piątek w nocy.

Czytaj więcej