Ważny Trop

Piszemy tu o tym, co ważne. Nie tylko dla harcerzy, ale też dla młodych ludzi w ogóle. Raz robimy zbliżenie na sprawy bardzo aktualne, innym razem piszemy o kwestiach ponadczasowych. Unikamy przedstawiania własnej opinii na dany temat – staramy się prezentować opinie innych i odesłać czytelników do źródeł, które poszerzą temat.

Omiń maturę!

Tomasz Detlaf / 28.08.2018

Matura. Trauma. Litery te same. Znaczenie też podobne. Można jednak sprytnie oszukać system i sprawić, że odruch warunkowy polegający na budzeniu poczucia winy po usłyszeniu słowa matura, przestanie na ciebie działać.

Czytaj więcej