Ważny Trop

Piszemy tu o tym, co ważne. Nie tylko dla harcerzy, ale też dla młodych ludzi w ogóle. Raz robimy zbliżenie na sprawy bardzo aktualne, innym razem piszemy o kwestiach ponadczasowych. Unikamy przedstawiania własnej opinii na dany temat – staramy się prezentować opinie innych i odesłać czytelników do źródeł, które poszerzą temat.

Zmiana wg Gandhiego

Agnieszka Pawlik / 25.08.2017

Propagator pacyfizmu, biernego oporu oraz znany działacz na rzecz niepodległości Indii, ale przede wszystkim człowiek z krwi i kości, dla którego chęć zmiany była motorem do działania. Gandhi.

Czytaj więcej