Ważny Trop

Piszemy tu o tym, co ważne. Nie tylko dla harcerzy, ale też dla młodych ludzi w ogóle. Raz robimy zbliżenie na sprawy bardzo aktualne, innym razem piszemy o kwestiach ponadczasowych. Unikamy przedstawiania własnej opinii na dany temat – staramy się prezentować opinie innych i odesłać czytelników do źródeł, które poszerzą temat.

Na kogo głosować?

Tomasz Detlaf / 09.04.2019

Wybór swojego kandydata przed oficjalnymi wyborami nie jest tak łatwy, jak się wydaje. Warto więc dowiedzieć się, gdzie można znaleźć informacje przydatne przy podejmowaniu decyzji.

Czytaj więcej

Jestem harcerką

Maria Radkowska / 06.03.2019

Rozmowom o feminatywach często towarzyszy kpiarski ton, co również miało miejsce podczas Zlotu ZHP w trakcie rozmowy z prof. Bralczykiem. To zupełnie niepotrzebne, bo wtedy cała dyskusja traci merytoryczny charakter.

Czytaj więcej

Pierwsza Skautka Rzeczypospolitej

Edyta Głowacka-Sobiech / 22.02.2019

Udział dziewcząt w harcerstwie od samych jego początków jest czymś wyjątkowym. Nowy ruch stał się miejscem przełamywania płciowych stereotypów. Aby to zrozumieć, trzeba najpierw poznać historię tej, dzięki której dziewczęta otrzymały w harcerstwie swoje miejsce.

Czytaj więcej