Poddaj się metodzie!

Jestem w Związku / Katarzyna Lesiak / 05.10.2023

Za niecały miesiąc instruktorzy z całej Polski spotkają się na Konferencji Metodycznej. O czym będą dyskutować i do kogo skierowane jest wydarzenie? Przeczytaj, a może okaże się, że konferencji brakuje właśnie twojego głosu!

Zgodnie ze Strategią ZHP, w 2025 roku Związek ma być wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w  Polsce, która dzięki sprawności swojego działania jest skuteczna wychowawczo i odpowiedzialna społecznie. Wśród celów strategicznych ZHP mamy takie punkty jak:

  1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
  2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
  3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

I właśnie zbliżająca się konferencja metodyczna ZHP może przybliżyć nas do realizacji tej wizji. „Nas” czyli cały Związek Harcerstwa Polskiego – zaczynając od poziomu drużyny w hufcu a kończąc na poziomie ogólnopolskim.

Wydarzenie organizowane jest przez Główną Kwaterę, w tym jej wydziały metodyczne, i Radę Naczelną ZHP. Już 28 października w budynku XXXVII LO w Warszawie spotkają się pełnoletni instruktorzy, działający w obszarze wsparcia metodyczno-programowego na poziomie co najmniej szczepu.

Czego dotyczy konferencja?

 

Moduł harcmistrzowski

Konkretne cele zależne są od modułu wybranego przez uczestnika, jak i pełnionych funkcji. Znajdziemy tam podstawowy podział na dwa moduły: harcmistrzowski, który obrał sobie za cel podsumowanie dwudziestu lat działania metodyki starszoharcerskiej i wędrowniczej oraz moduły metodyczne, których cele dostosowane są do poszczególnych metodyk.

O szczegóły konferencji zapytaliśmy szefową Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP, hm. Karolinę Kornas-Bojaronus. Dla kogo jest i o czym będzie debatował „czerwony” moduł?

„Dla osób z otwartą próbą harcmistrzowską i w stopniu harcmistrza został przygotowany specjalny moduł konferencji. Jego uczestnicy zapoznają się z najnowszymi badaniami dotyczącymi rozwoju psychofizycznego młodzieży. Zestawią to z tym, jak postrzegano nastolatków 20 lat temu (gdy przywrócona została metodyka wędrownicza do ZHP). Na bazie tego dokonają rewizji metodyk i wypracują ewentualne rekomendacje dotyczące zmian w opisie metodyk. Moduł harcmistrzowski dedykowany jest metodykom starszoharcerskim i wędrowniczym.” – odpowiada Karolina.

Wypracowane w trakcie modułu wnioski mają na celu wzmocnić metodyczne oddziaływanie na młodzież

Moduły metodyczne

W trzech metodykach: zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej uczestnicy także będą mogli podzielić się doświadczeniami i sformułować refleksje nad narzędziach demokracji i służby. Przypomnijmy, że zgodnie z kolejnością wymienionych metodyk te narzędzia to: Prawo Zucha, Przyrzeczenie Harcerskie i Dewiza Starszoharcerska.

Metodycy wędrowniczy skupią się za to na rozwoju młodzieży w wieku wędrowniczym i wędrownictwa w hufcu. Moduł wędrowniczy poprowadzą instruktorzy Wydziału Wędrowniczego hm. Jakub Lasek oraz hm. Karolina Kornas-Bojaronus, która opowiedziała nam trochę więcej na temat konferencji. O współprowadzonym przez siebie module opowiada następująco:

„Jeśli chodzi o część dla metodyków wędrowniczych, to na tapet bierzemy narzędzia demokracji w DW i pracę ze służbą. Te dwa bloki przygotowywane są we współpracy z Radą Naczelną. Będą one swoistą wymianą doświadczeń i zbieraniem danych przez Radę. Poruszymy także kwestię tego, jak wspierać wędrownictwo w hufcu oraz czy obecny wiek wędrowniczy jest odpowiedni. Czy może po ostatnich zmianach w systemie oświatowym i obniżeniu wieku wędrowniczego do lat piętnastu powinniśmy coś zmieniać?”

W konferencję zaangażowana jest także Rada Naczelna ZHP. Zapytaliśmy jej członka, harcmistrza Mateusza Chmielewskiego, o to, jaki jest cel konferencji i do czego zostaną wykorzystane wypracowane wnioski:

„Jednym z zadań Rady Naczelnej ZHP jest odpowiedzialność za System Metodyczny. Za ten temat w sposób szczególny odpowiada zespół metodyczno-programowy Rady, którego jestem członkiem. Zajmujemy się stałą ewaluacją Systemu Metodycznego i czuwamy nad tym, jak działa on w praktycznym aspekcie pracy naszej organizacji. W skrócie: sprawdzamy jak sprawdzają się nasze założenia co do tego, jak w poszczególnych metodykach powinno być prowadzone harcerskie wychowanie. Czy może są jakieś dobre praktyki, wypracowane na poziomie drużyn, o których nie wiemy, a które warte są przemyślenia ich szerszego zastosowania? A może są jakieś elementy, z którymi drużynowi sobie systemowo nie radzą, które w praktyce nie działają? Między innymi temu ma służyć Konferencja Metodyczna: zebraniu wiedzy o praktyce, ewaluacji, a być może, jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualizacji Systemu.”

Konferencja Metodyczna ma służyć zebraniu wiedzy o praktyce stosowania i aktualizacji Systemu Metodycznego

Jak doszło do tego, że akurat wokół tematów demokracji został zbudowany filar konferencji?

„Do poruszenia podczas konferencji wybraliśmy te obszary, które nie były od dawna poruszane w szerszym gronie debaty instruktorskiej. Taki temat jak SIM był w ciągu paru ostatnich lat na ustach całej organizacji, przy okazji jego reformy. System małych grup jest monitorowany na bieżąco. Z kolei organy demokracji w drużynach i ich działanie nie były poddawane ogólnozwiązkowej dyskusji. Mam tu na myśli takie organy jak Krąg Rady u zuchów, czy Rada Drużyny w drużynach harcerskich i starszoharcerskich. Drużyny wędrownicze same określają w swojej konstytucji organ wewnętrznej demokracji i mają w tym sporą dowolność. Chcemy sprawdzić jakie rozwiązania działają w praktyce – wędrowniczy krąg rady, zbiórka konstytucyjna, rada drużyny, a może jeszcze inne?”

Jak zapisać się na konferencję?

Zgłoszenia na konferencję trwają do 13 października. Może akurat ty potrzebujesz inspiracji, dyskusji czy po prostu jednodniowego intensywnego spotkania w gronie doświadczonych instruktorów? Więcej o konferencji na facebookowym wydarzeniu [https://www.facebook.com/events/630810622496607]

Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na harcerskim SharePoint’cie.

Nie spełniasz któregoś z wymogów stawianym uczestnikom, ale chcesz wziąć udział w konferencji? Nic się nie dzieje! W takim wypadku organizatorzy proszą o kontakt mailowy.

Przeczytaj też:

Katarzyna Lesiak - w ZHP od ponad 5 lat drużynowa 9 RDH „Włóczykije”. Ciekawi ją kultura Rosji i wschodu, inspiruje duchowość człowieka. Często szuka drugiego, a nawet trzeciego dna. Czyta wszystko, co wpadnie jej w ręce, ale nie zawsze do końca. Nic, co harcerskie, nie jest jej obce.