Polska droga do Jamboree

Jestem w Związku / Piotr Górniak / 20.10.2015

O tym, że ZHP ubiega się o możliwość organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku słychać już od jakiegoś czasu. A czy wiecie jak to dokładnie wygląda? Nie? To zapraszam.

Nieco ponad rok temu pisaliśmy w „Na Tropie” o zespole projektowym Jamboree. Teraz chcielibyśmy przedstawić wam projekt „Polska 2023” całościowo. A jest o czym pisać! Stokilkadziesiąt osób zaangażowanych, gwarancje rządowe, wsparcie wybitnych postaci życia publicznego. A to tylko mały wycinek tego, co kryje się pod tą nazwą.

Nazwa zlotu stanowi połączenie powitania w języku swahili „jambo” ze słowem „corroboree” z języka Aborygenów, które oznacza uroczyste spotkanie

Na początek szybkie przypomnienie co kryje się pod szumną nazwą „Światowe Jamboree Skautowe”. To największy zlot na świecie skierowany do skautów w wieku od 14 do 17 lat. Słowo „Jamboree” stanowi połączenie powitania w języku swahili „jambo” ze słowem „corroboree” z języka Aborygenów, które oznacza uroczyste spotkanie. Pierwsze Jamboree miało miejsce w 1920 roku w Wielkiej Brytanii i od tamtego czasu odbywa się regularnie co 4 lata, za każdym razem w innym kraju. Gospodarzem tegorocznego była Japonia, a w 2019 zlot odbędzie się w USA.

Jak dostać Jamboree?

Chociaż o tym, że kandydujemy do roli organizatora największego zlotu skautowego na świecie słyszy się już od dawna, to nie jest to w stu procentach prawda. To znaczy jest, ale nie do końca. Nasza kandydatura zostanie zgłoszona do władz WOSM na początku przyszłego roku. Decyzję o przyznaniu praw do organizacji Jamboree podejmuje Światowa Konferencja Skautowa. Najbliższa będzie obradować w 2017 roku w stolicy Azerbejdżanu, Baku, i to ona rozstrzygnie, komu przypadnie organizacja zlotu w 2023. Narodowa organizacja skautowa z kraju, który otrzyma ten przywilej (w przypadku Polski jest nią ZHP), musi przed samym Jamboree zorganizować dwie duże imprezy, które mają sprawdzić jej możliwości logistyczne i organizacyjne. W wypadku polskiej kandydatury mają to być Zlot Stulecia ZHP w 2018 i Eurojam w 2021.

zdjęcie1

Jesteśmy zorganizowani!

Koordynacją przygotowań zajmuje się komitet sterujący projektu, na czele którego stoi hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP. Oprócz niego w skład komitetu wchodzą:

  • hm. Małgorzata Sinica
  • hm. Rafał Bednarczyk
  • hm. Karol Gzyl 
  • hm. Inga Rusin
  • hm. Lucjan Brudzyński
  • hm.Emilia Kulczyk – Prus
  • hm. Jacek Smura
  • hm. Justyna Sikorska
  • hm. Grzegorz Woźniak
  • hm. Paweł Chmielewski

Tworzą go instruktorzy z całej organizacji, znani też jako „Sparkmakers”

Ciałem wykonawczym pracującym nad przygotowaniem kandydatury jest, składający się z ponad stu wolontariuszy, zespół projektu „Jamboree 2023”. Tworzą go instruktorzy z całej organizacji, znani też jako „Sparkmakers”, pracujący w dziesięciu grupach roboczych odpowiedzialnych za poszczególne obszary: administrację i budżet, komunikację i promocję, motyw programowy, zaplecze informatyczne, bezpieczeństwo, logistykę, szkolenie wolontariuszy, kontakty międzynarodowe, zagospodarowanie terenu i architekturę oraz zarządzanie kryzysowe. Skład zespołu nie jest stały. Według szacunków Głównej Kwatery jego skład zmieni się w ciągu 10 lat w 60-80%. Szefem zespołu jest członek Głównej Kwatery, hm. Karol Gzyl.

Miastem wybranym na przyszłego gospodarza zlotu został Gdańsk. Przedstawiciele władz miejskich zasiadają w Zespole Roboczym projektu składającym się z 32 gdańskich urzędników i 22 instruktorów ZHP. Nad czym będą pracować? Przede wszystkim zajmą się przygotowywaniem miejsca i dostarczaniem Światowej Organizacji Skautowej dokumentacji dotyczącej tej kwestii. Kluczowa w pracy zespołu będzie inspekcja władz WOSM na wyspie Sobieszowskiej (to właśnie na niej ma odbyć się zlot w 2023), która jest zaplanowana na drugi kwartał 2016 roku. Dodatkowo przedstawiciele urzędów i instytucji publicznych tworzą komitet organizacyjny, który wspiera pracę pozostałych struktur.

zdjęcie2

Mamy wsparcie!

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia potrzebuje dużego wsparcia. Zapewnia je rząd na mocy uchwały przyjętej w maju ubiegłego roku. Na jej mocy gwarantuje się poszanowanie konstytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, podjęcie działań gwarantujących wypełnienie zobowiązań przez ZHP oraz zapewnienie swobodnego wjazdu do naszego kraju i poruszania się po nim przez osoby akredytowane na podstawie paszportu lub innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami oraz karty identyfikacyjnej i akredytacyjnej.

Szczegółowe gwarancje przewidują m.in., że personel organizacyjny uzyska zezwolenia na pracę w Polsce w trybie przyspieszonym i uproszczonym lub będzie zwolniony z tego obowiązku. Chronione będą znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej określone przez Światowe Biuro Skautowe. Możliwe będzie bezpośrednie przygotowywanie posiłków przez uczestników imprezy i przywóz do Polski artykułów spożywczych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zastosowane zostaną zwolnienia celne i podatkowe na import produktów niezbędnych do organizacji imprezy.

Dodatkowo, minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna, podpisał w imieniu MSZ list intencyjny w sprawie promocji kandydatury ZHP do organizacji Jamboree, gwarantujący wsparcie w promocji kandydatury na forum międzynarodowym.

zdjęcie3

Państwa kandydatura jest szansą na promocję Polski jako kraju ludzi dynamicznych, myślących nowocześnie – kraju, którego siłą jest aktywne społeczeństwo obywatelskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera Związek Harcerstwa Polskiego w staraniach o pozyskanie międzynarodowego poparcia dla pomysłu zorganizowania Jamboree właśnie w Polsce – powiedział minister. – Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne będą pomagać Państwu w promowaniu inicjatywy ZHP w świecie – zapewnił.

Jak nas widzą…

Swój wizerunek budujemy w działaniu

Dobre zorganizowanie zespołów i gwarancje rządowe na niewiele nam się zdadzą, jeżeli nie przekonamy delegatów na konferencji w Baku, że nadajemy się do powierzenia nam tak odpowiedzialnego zadania. Stąd duży nacisk położony jest na budowanie w skautowym świecie wizerunku ZHP, jako organizacji nowoczesnej, dynamicznej i potrafiącej sprostać wyzwaniom. Nie chodzi tu tylko o zabiegi PRowe! Swój wizerunek budujemy w działaniu. Okazją ku temu są dwa duże zloty skautowe odbywające się w Polsce – zeszłoroczny Intercamp  oraz tegoroczne Central European Jamboree. Dzięki nim pokazujemy, że potrafimy organizować duże przedsięwzięcia i że nasze umiejętności logistyczno-organizacyjne są na wystarczająco wysokim poziomie.

Sen o Jamboree

Ci, którzy mieli możliwość pojechania na Jamboree, nie mają wątpliwości – czasu spędzonego wśród skautów z całego świata nie da się zapomnieć. Stworzenie tej niezwykłej atmosfery w Polsce w 2023 roku jest marzeniem wielu instruktorów naszej organizacji. Czy się uda? Tego dowiemy się dopiero, gdy zakończy się głosowanie delegatów na konferencji w Baku w 2017.

 

Zdjęcie: Kamil Jasiński

Piotr Górniak - drużynowy 335 KDSH „Niewidzialni” i zastępca szefa HKR „Puls” z hufca Kraków-Nowa Huta. Prywatnie uczeń klasy maturalnej. W wolnym czasie czyta, biega, filozofuje i snuje plany napisania książki.