WW21: Masz siłę i potencjał, by kształtować skauting!

Jestem w Związku / Martyna Kowacka / 31.08.2021

Jesteśmy częścią wielkiej międzynarodowej wspólnoty, a przez udział w Światowej Konferencji WAGGGS bierzemy za nią odpowiedzialność. Pokazujemy, w którym kierunku naszym zdaniem powinna się rozwijać, co wzmacniać i co powinno być priorytetem działań WAGGGS i wszystkich organizacji członkowskich.

Mówimy o organizacji globalnej, obejmującej skautki i skautów w 152 krajach na wszystkich kontynentach. Musimy więc także spróbować „wejść w czyjeś buty”, bo podejmowane decyzje nie mają być dobre tylko dla nas, a dla wszystkich na całym świecie, by wspólnie budować go lepszym.

W ostatnim tygodniu lipca odbyła się 37. Światowa Konferencja WAGGGS. Choć spotkaliśmy się online, uczestnicząc w niej, można było poczuć tę wspólnotę skautek i skautów na całym świecie. To było niesamowite przeżycie móc porozmawiać z osobami z innych organizacji, na przekór odległości czy strefom czasowym, porozmawiać o tym, co im wychodzi, jakim wyzwaniom stawiają czoła, móc powymieniać się doświadczeniem i zainspirować do dalszego działania.

Skautki stawiają na młode osoby

WAGGGS będzie ruchem kierowanym przez młode osoby

Konferencja Światowa to najwyższa władza organizacji. To na niej zapadają kluczowe dla całego ruchu decyzje. Podczas tegorocznego spotkania dokonano wyboru nowych członkiń Komitetu Światowego i przyjęto Compas2032, czyli wizję rozwoju ruchu. Możemy przeczytać w niej, że „Wizją WAGGGS jest równy świat, w którym wszystkie dziewczęta mogą się rozwijać. Do 2032 roku WAGGGS będzie ruchem kierowanym przez młode osoby, które czują się pewne siebie, aby przewodzić i są gotowe do wspólnego tworzenia lepszego świata”.

Narodowa Organizacja Skautowa z Algierii dołączyła do grona członków WAGGGS. Wybraliśmy także, że kolejna konferencja światowa odbędzie się na Cyprze. Tegoroczna Światowa Konferencja WAGGGS podjęła szereg uchwał, które podkreślają konieczność włączania dziewcząt i kobiet, które są poniżej 30. roku życia, w procesy decyzyjne oraz w funkcje zarządcze na każdym poziomie działania ruchu, oraz te dotyczące wzmacniania pracy metodycznej i programowej. Delegacje z całego świata debatowały o stosowaniu metody skautowej i programów edukacyjnych, dostępności językowej oferty WAGGGS, możliwości reprezentowania ruchu, raportowania postępu względem celów strategicznych oraz zarządzania organizacją, a także kwestii młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa, większego zaangażowania organizacji członkowskich w proces podejmowania decyzji i poprawy uczestnictwa w Konferencjach Światowych.

WAGGGS i organizacje członkowskie powinny pracować nad słuchaniem głosu młodych ludzi

Temat angażowania młodych osób w procesy decyzyjne i zajmowanie przez nich stanowisk zarządczych był jednym z kluczowych tematów przewijających się w rozmowach. To istotny aspekt, nad którym zarówno WAGGGS, jak i organizacje członkowskie powinny pracować – nad słuchaniem głosu młodych ludzi, oraz zachęcaniem i wzmacnianiem ich w podejmowaniu decyzji. Wspieraniu w byciu liderkami i liderami w swoim życiu, dla swoich harcerek i harcerzy, ale także liderkami i liderami decydującymi i przewodzącymi ZHP i globalnemu ruchowi, którym jest WAGGGS. Jednocześnie należy też pamiętać o ogromnej wartości współpracy międzypokoleniowej. Już teraz w wielu organizacjach osoby poniżej 30. roku życia są licznie reprezentowane we władzach, ale to wciąż za mało. Tych osób powinno być znacznie więcej.

Stawiajcie czoła wyzwaniom

Dlatego chciałabym was zachęcić – młode wędrowniczki i młodych wędrowników – do stawiania czoła wyzwaniom – do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami przywódczymi, do brania udziału w procesach decyzyjnych i zgłaszania się do funkcji zarządczych. Do odważnego kandydowania do władz hufca, aktywności na poziomie chorągwi, do kandydowania do roli delegatki/delegata na Zjazd ZHP, do zaangażowania się w ważne rozmowy w Związku, do zgłaszania się do grup wolontariuszy WAGGGS czy WOSM, do ciągłego pokazywania, co jest dla was ważne i w jakim świecie chcielibyście żyć.

Badanie wykonane przez WAGGGS pokazało, że istnieją bariery, które powodują, że młode kobiety nie włączają się w procesy zarządcze i decyzyjne. Jest to związane z różnymi kwestiami takimi jak pewność siebie, wiara we własne możliwości, brak czasu czy wiedzy na temat takich możliwości. Pokazało też bezsprzeczną wartość z włączania młodych osób w te procesy (uważa tak 97% respondentów). Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami to trudne, ale wiem, że warto! ZHP jest organizacją młodych i to wy jesteście jej przyszłością.

To w was jest siła i potencjał, by kształtować naszą organizację, skauting i guiding globalnie, wasze społeczności i przyszły świat.

 

Przeczytaj też:

Martyna Kowacka - Ślązaczka mieszkająca w Warszawie. Wywodzi się z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, gdzie pełniła wiele różnych funkcji — była m.in. jego komendantką i dwukrotnie drużynową. Kiedyś była kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP i rzeczniczką prasową ZHP.