ZHP na zakręcie 2

Ważny Trop / Radosław Rosiejka / 09.01.2021

Nie będzie ani zjazdu nadzwyczajnego w celu odwołania władz naczelnych, który miał się odbyć 23-24 stycznia, ani zjazdu zwykłego do 16 maja. Będzie za to zjazd nadzwyczajny w marcu! O co chodzi? Już wyjaśniamy.

Decyzje o odwołaniu styczniowego zjazdu i jednocześnie zwołaniu przez Główną Kwaterę 42. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w dniach 6-7 marca 2021 roku zapadły w piątek 8 stycznia. Tego samego dnia na stronie ZHP.pl oraz profilu Rady Naczelnej na Facebooku o godz. 22.07 pojawiło się stanowisko, w którym czytamy, że wcześniejsze zakończenie kadencji władz naczelnych ZHP (…) będzie wymagało uprzedniego podjęcia przez zjazd nadzwyczajny ZHP uchwały dotyczącej skrócenia kadencji władz naczelnych. Innymi słowy: nie da się obecnie legalnie zwołać zjazdu zwykłego w terminie do 16 maja, który miałby wyłonić nowe władze naczelne.

Zjazd nadzwyczajny ma umożliwić wcześniejsze zwołanie zjazdu zwykłego ZHP

Zwołany na marzec zjazd nadzwyczajny ma podjąć uchwałę lub uchwały umożliwiające skrócenie bieżącej kadencji władz naczelnych ZHP oraz wcześniejsze zwołanie zjazdu zwykłego ZHP. Tym samym ma dokonać zmian w Statucie ZHP, które pozwolą skrócić obecną kadencję.

Przyczyny decyzji o wcześniejszym zjeździe ZHP

Żeby zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło, musimy się cofnąć co najmniej do weekendu 12-13 grudnia 2020 roku. Wtedy to w sobotę Główna Kwatera zwołuje zjazd nadzwyczajny, który ma ocenić działalność Głównej Kwatery, Rady Naczelnej i Centralnej Komisji Rewizyjnej (CKR), i ewentualnie wybrać nowe władze. Wyjaśniając decyzję, Główna Kwatera wskazała na kryzys we władzach naczelnych.

W ten sam weekend Rada Naczelna ma obradować nad wnioskiem CKR w sprawie wygaszenia mandatu naczelniczki ZHP. Ostatecznie Rada Naczelna nie zajęła się wnioskiem CKR, a zamiast tego przyjęła uchwałę z wnioskiem do przewodniczącego ZHP o zwołanie Zjazdu Zwykłego ZHP, który miał się odbyć do 16 maja 2021 roku. Był to element porozumienia pomiędzy GK a Radą Naczelną zakładającego, że nie będzie styczniowego zjazdu nadzwyczajnego ani wygaszenia mandatu naczelniczce, a zamiast tego wybór nowych władz naczelnych pół roku przed upływem obecnej kadencji. O wydarzeniach z weekendu 12-13 grudnia 2020 roku pisaliśmy dokładniej w artykule PILNE: ZHP na zakręcie.

Naczelny Sąd Harcerski: tak nie można

Po tych ustaleniach i uchwale Rady Naczelnej dotyczącej zjazdu zwykłego wśród instruktorów pojawiły się wątpliwości: czy można ot, tak skrócić kadencję władz naczelnych, czy Główna Kwatera może odwołać swoją uchwałę o zwołaniu na styczeń zjazdu nadzwyczajnego. Zastanawiano się też czy Rada Naczelna mogła nie zająć się wnioskiem CKR o wygaszenie mandatu naczelniczce.

Wątpliwości zgłoszono do Naczelnego Sądu Harcerskiego (NSH) oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej (CKR). Najpierw 20 grudnia 2020 roku Naczelny Sąd Harcerski stwierdził, że zgodnie ze Statutem ZHP kadencja władz naczelnych trwa 4 lata, więc zjazd zwykły powinien odbyć się w grudniu, a dokładniej maksymalnie 15 dni przed lub 15 dni po identycznym dniu tego samego miesiąca, w którym cztery lata temu rozpoczął się zjazd zwykły, który wybrał obecne władze. NSH stwierdził też, że Główna Kwatera może odwołać swoją uchwałę o zwołaniu na styczeń 2021 roku zjazdu nadzwyczajnego.

Następnie, 3 stycznia, CKR stwierdził, że uchwała Rady Naczelnej o zwołaniu zjazdu zwykłego jest nieważna w części określającej termin zjazdu. Tutaj CKR podparł się uchwałą NSH w sprawie długości kadencji władz naczelnych.

W tej samej uchwale Centralna Komisja Rewizyjna stwierdził też, że Rada Naczelna nie mogła, bez podania podstawy prawnej, nie zająć się jej wnioskiem o wygaszenie mandatu naczelniczce. W uzasadnienie CKR czytamy dalej, że zgodnie ze Statutem ZHP Rada Naczelna po wniosku CKR może, ale nie musi wygasić mandatu naczelniczce. Natomiast Rada Naczelna nie może w ogóle nie głosować w tej sprawie, więc powinna wrócić do rozpatrzenia wniosku CKR.

Co dalej?

I tak wracamy do początku artykułu. 8 stycznia Główna Kwatera odwołuje swoją uchwałę o zwołaniu na styczeń 42. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP i przyjmuje uchwałę, w której zwołuje na weekend 6-7 marca 42. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Odbędzie się on online, a jego celem jest przedstawienie przez naczelniczkę i przewodniczącego ZHP informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu ZHP oraz Strategii ZHP, a także umożliwienie skrócenia kadencji obecnych władz naczelnych.

Uchwała skracająca kadencję władz naczelnych będzie musiała mieć większość 2/3 oddanych głosów

Co ważne, uchwała 42. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP skracająca kadencję władz naczelnych będzie musiała mieć większość 2/3 oddanych głosów. Jeśli w marcu delegaci przyjmą uchwałę skracającą kadencję, to zostanie ogłoszony zjazd zwykły ZHP, który latem będzie miał wybrać nowe władze naczelne.

Obydwoje w dalszym ciągu uważamy, że rozwiązanie zakładające zjazd zwykły wcześniej niż w grudniu 2021 roku, jest rozwiązaniem, które w obecnej sytuacji jest dla ZHP najlepsze – piszą przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł i naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad. W najbliższą środę (13 stycznia) o godz. 20.30 będzie można im zadawać pytania na wideokonferencji. Link do spotkania poznamy w poniedziałek na stronie ZHP.pl.

 

Przeczytaj też:

Radosław Rosiejka - instruktor Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP, przez dwa lata drużynowy drużyny wędrowniczej w Hufcu "Piast" Poznań-Stare Miasto. Lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki, ale nie robi tego równocześnie.