Ważny Trop

Piszemy tu o tym, co ważne. Nie tylko dla harcerzy, ale też dla młodych ludzi w ogóle. Raz robimy zbliżenie na sprawy bardzo aktualne, innym razem piszemy o kwestiach ponadczasowych. Unikamy przedstawiania własnej opinii na dany temat – staramy się prezentować opinie innych i odesłać czytelników do źródeł, które poszerzą temat.

Harcerz na rynku pracy – kompendium

Marta Tittenbrun / 08.07.2015

Wewnętrzna ocena naszych – harcerzy – kompetencji dokonywana przez nas samych bywa mocno subiektywna. Poprosiliśmy więc niezwiązanych z harcerstwem specjalistów ds. doradztwa zawodowego, aby na podstawie przedstawionych materiałów określili nasze szanse na rynku pracy

Czytaj więcej