Archiwum

Zwyczajni niezwyczajni

Lucyna Osińska / 10.03.2010

Myślę, że niewiele osób z mniejszych lub większych miast zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi problemami boryka się harcerstwo na wsi. Ja też niewiele o tym wiem, ale im więcej stykam się z osobami pracującymi w środowiskach wiejskich, tym mam wobec nich większy szacunek.

Czytaj więcej

Harcerstwo dwóch prędkości

Anna Kowalska / 09.03.2010

Wieś najczęściej kojarzy się ludziom z miast z zacofaniem, PGR-ami, krową, pastwiskiem i lasem, miejscem, gdzie czas płynie wolniej, gdzie można nawdychać się świeżego powietrza i najeść jagód. Często zapominają, że wieś to normalni ludzie, normalne problemy i normalne szkoły, w których dzieci mają jednak nieporównywalnie gorszy start życiowy niż te „miastowe”.

Czytaj więcej

Dyplomata

Przemek Jóźwik / 08.03.2010

„Na imię im honor i szacunek. Szacunek dla samego siebie i dla innych. Taka postawa otwiera właściwą drogę zarówno dla współpracy z partnerami od nas silniejszymi, jak i współdziałania z partnerami mniejszymi.”

Czytaj więcej